nieuws

Wederom faillissement voor duo Bras/Bonneveld

Archief

Voor de derde maal in zeven maanden zijn de Amsterdammers Gert Bras en Frans Bonneveld betrokken bij een faillissement van een assurantiekantoor. Ass Finka Adviesgroep is het jongste kantoor dat is omgevallen. Eerder gingen twee kantoren met de naam Heeren van IJsselburgh onderuit.

Ass Finka Adviesgroep in Zeewolde (statutaire naam Cetana BV) is gevestigd aan het Gildenveld 26. Op het telefoonnummer wordt opgenomen door een medewerkster van de op hetzelfde adres gevestigde participatiemaatschappij Sauca, die zegt nog nooit van Ass Finka te hebben gehoord. De registers van de Kamer van Koophandel Flevoland wijzen echter uit dat zowel Ass Finka als Sauca vallen onder de besloten vennootschap respectievelijk de stichting Aparigraha. Gert (G.) Bras (41) is bestuurder van Ass Finka Adviesgroep en Frans (J.F.) Bonneveld (60) de feitelijk leider. Ass Finka had geen SER-inschrijving.
Die heeft Frans Bonneveld wel, voor de al sinds 1989 door hem geleide eenmanszaak Bonneveld Assurantiën aan de Amsterdamse Churchilllaan. Opvallend detail, Bonneveld Assurantiën heeft als tweede handelsnaam Assfinka. Geconfronteerd met de reeks faillissementen toont Bonneveld – een voormalig inspecteur van Hooge Huys – zich verbaasd. “Ik wist niet dat ik als gevolmachtigde van Ass Finka Adviesgroep stond geregistreerd. Dat is ook ten onrechte, want ik heb er niets mee te maken gehad. Dat geldt overigens ook voor de Heeren van IJsselburgh.” Dus u stelt dat u ten onrechte drie keer bent opgevoerd als feitelijk leider van een failliet assurantiekantoor? “Ja, maar ik wil hier verder telefonisch niet op ingaan.”
In februari vertelde Bonneveld nog wel dat hij via Assfinka in Amsterdam (lees: Bonneveld Assurantiën) de verzekeringsportefeuille – inclusief vijf werknemers – van het failliete kantoor De Heeren van IJsselburgh in Zeewolde had overgenomen.
Fraudezaak
Compagnon Bras is terughoudend. Zonder de toezegging vooraf inzage in het artikel te krijgen, wenst hij geen commentaar te geven. Toch laat Bras zich ontvallen dat hij net als Bonneveld bij alledrie de faillissementen betrokken is. “Maar het gaat om een omvangrijke fraudezaak, waar het OM mee bezig is. Ik moet dus heel voorzichtig zijn.” Volgens Bras is Bonneveld een huisvriend van zijn familie – beiden zijn geboren in Amsterdam – en beschikt Bonneveld over de benodigde verzekeringspapieren.
Bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam en fraude-unit van de regio Oost in Zutphen weet niemand iets af van een onderzoek tegen Bras of Bonneveld, noch tegen hun (voormalige) rechtspersonen.
IJsselburgh
Bras en Bonneveld kwamen begin dit jaar voor het eerst naar voren in de faillissementen van De Heeren van IJsselburgh (31 januari) en Fides Financieel (1 februari). De Heeren van IJsselburgh was gezeteld in Zeewolde en kende – sinds augustus 2000 – als enig aandeelhouder de besloten vennootschap Aparigraha. Eén van de werknemers (‘zelfstandig bevoegd bestuurder’) is Frans Bonneveld geweest. Bestuurder is Gert Bras en de aandeelhouder is de op zijn huisadres in Zeewolde zetelende Stichting Aparigraha. Naast voorzitter Bras staan hier als bestuurders genoteerd secretaris Ingrid Nieman (36) en penningmeester Violette Roza Zeeman (64). Aparigraha is afgeleid uit het Sanskriet en betekent “zonder bezitsdrang zijn”.
Fides had zijn zetel in Ermelo en werkte opmerkelijk genoeg ook onder de handelsnaam Heeren van IJsselburgh. Als enig aandeelhouder – sinds april 2000 – stond genoteerd de 44-jarige Wilhelmus Jacques Withagen uit Hoogeveen, die daar niet meer woont. Feitelijk leider van Fides was – sinds april 1999 – Frans Bonneveld. Juni 2000 heeft Withagen een volledige volmacht tot handelen verleend aan Gert Bras, die zich even later in een brief aan het personeel zelfs voorstelde als aandeelhouder en Bert Schouten betitelde als zijn financieel directeur. Verder heeft mr. Johan de Wit van Whittman Support (Zeewolde) enkele malen namens Bras documenten ondertekend.
Ondanks dat het faillissement al een half jaar oud is, heeft curator Hellinga van Fides nog geen faillissementsverslag ingeleverd bij de rechtbank. Zij heeft hiervoor uitstel gevraagd en gekregen, omdat het ontrafelen van het faillissement niet eenvoudig blijkt. Hellinga wenst verder geen toelichting te geven, maar schrikt wel van het jongste faillissement van Ass Finka.
Curator Van Kesteren van De Heeren van IJsselburgh is wegens vakantie niet in staat een actuele toelichting te geven op dat faillissement. Wel blijkt uit een eerste verslag van zijn hand (d.d. 28 februari) dat de faillissementen veel vragen oproepen. De Heeren van IJsselburgh is volgens Van Kesteren een voortzetting van Fides. De te betalen koopsom aan Fides werd omgezet in een schuld aan Bras, aangezien hij een lening (f 450.000) had uitstaan bij Fides. Eén van de aanvragers van het faillissement van De Heeren van IJsselburgh is Fides-aandeelhouder Withagen. Bonneveld heeft de activa van De Heeren van IJsselburgh gekocht.
Procedures
Bonneveld heeft in 1998 nog tijdelijk een directiefunctie vervuld bij NVA-lid Assveka Adviesgroep in Weesp. Huidig directeur en eigenaar Arthur Walraven (52) heeft weinig positieve ervaringen met de voormalige vennoot. “Ik heb nog steeds enkele tienduizenden guldens van hem tegoed en ben nog verwikkeld in juridische procedures”, zo laat hij weten. “Het is een gevoelige kwestie binnen Assveka. We hebben hem na ruim een jaar, op z’n Amsterdams gezegd, op straat geschopt wegens hoge schulden bij derden. Zo simpel is het. Het is een innemende, welbespraakte man, maar hij vertelt fabeltjes en heeft bij veel mensen schulden openstaan.”
Volgens Walraven heeft Assveka op diverse bankrekeningen van Bonneveld beslag gelegd, evenals op de rekening-courant van Bonneveld Assurantiën bij volmachtbedrijf Vandien. Een medewerker van Vandien spreekt dat laatste tegen. Wel zijn Bonneveld en Assveka subagenten van Vandien.

Reageer op dit artikel