nieuws

‘Waarom Gelink in AM?’

Archief

“Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de inhoud van het interview met de heer Gelink in AM. 18. Waarom wordt op een dergelijke kritiekloze wijze aandacht besteed aan deze onderneming? In de recentelijk verschenen Consument en Geld worden bij zijn wijze van advisering, op z’n zachtst gezegd, nogal wat kanttekeningen geplaatst. Enkele weken daarna is door een economisch journalist van de Twentsche Courant/Tubantia hiernaar eveneens onderzoek gedaan. Ook hij kwam tot verontrustende conclusies. Als al aandacht wordt besteed aan een dergelijke onderneming dan mag van een onafhankelijk nieuwsblad toch op z’n minst een objectief artikel worden verwacht. Wij vinden het dan ook onvoorstelbaar dat aan de bevindingen over de werkwijze van Gelink geen aandacht is besteed in uw artikel.

Juist in een tijd waar de roep om transparantie groeit, de GIDI en de Consultatienota de branche dwingen te kijken naar de wijze van dienstverlening, zou een kritische noot verwacht mogen worden. En eigenlijk zouden we dat, los van de recente ontwikkelingen, altijd mogen verwachten van een journalistiek product. Wij vragen ons af waarom een dergelijk stuk gepubliceerd is, en vooral, waarom geen aandacht is besteed aan de discutabele wijze van adviseren van betrokkene.”
Peter Wensink
Wensink & Masselink Financieel Adviseurs
Almelo
Naschrift redactie:
De insteek van het interview in AM is een portret schetsen van een organisatie en de man of vrouw daarachter. Gerrit Gelink is een opmerkelijk en zelden belicht figuur in de branche en is daarom op ons initiatief geïnterviewd. Het bedoelde artikel in Consument en Geld heeft het interview net gekruist, vandaar dat het niet aan de orde is gesteld. Maar voor concrete bewijzen van een “discutabele wijze van adviseren” van welke tussenpersoon dan ook, houden we ons altijd aanbevolen.
De redactie

Reageer op dit artikel