nieuws

Waardevaststelling voor herbouw 2001

Archief

De afdeling Brand van de sector Schadeverzekering van het Verbond van Verzekeraars heeft de hulpmiddelen voor de herbouwwaardevaststelling van gebouwen geactualiseerd.

De handleiding woonhuizen is vervangen door een nieuwe uitgave (nr. 35). De prijzen voor de vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten per m³ zijn, afhankelijk van het type woonhuis, met f 15 tot f 40 verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van uurlonen en materiaalprijzen, de verhoging van het btw-tarief tot 19% en door extra maatregelen op de bouwplaats op grond van de Arbo-wetgeving. De nieuwe handleiding is geldig tot 31 december 2001.
gebouwde agrarische gebouwen is voor 2001 vastgesteld op 162 (was 153), voor traditionele gebouwen wordt het indexcijfer 180 (169) en voor de functionele inrichtingen 153 (145). In de indexcijfers is het verhoogde btw-tarief van 19% opgenomen. Het Verbond zal per 1 januari overigens niet meer het agrarisch handboek uitgeven. De gegevens van de waardevaststelling agrarische gebouwen en hun inrichting zullen worden opgenomen in de taxatieboekjes van Elsevier Bedrijfsinformatie. Voor informatie tel. 0314-34.98.88.
Workshop
Het Nationaal Centrum voor Preventie organiseert dit jaar wederom een workshop over waardevaststelling. Daarbij komen onder andere de berekening van de bouwkosten, de opbouw van de prijzen en de bepaling van de indexcijfers aan de orde. De drie bijeenkomsten duren van 9.30 tot 16.00 uur en vinden plaats op 25 januari, 13 februari en 8 maart. Voor nadere informatie: tel. 030-229.60.21.

Reageer op dit artikel