nieuws

Vrije winstval bij Delta Lloyd

Archief

Het nettoresultaat van Delta Lloyd is in het eerste halfjaar met 83% gekelderd tot e 18 mln, nadat die winst vorig jaar al was gehalveerd. Aandelen, de lage rente en extra voorzieningen noemt het concern als boosdoeners.

De nieuwe voorzieningen zijn in omvang e 67 mln groot en betreffen onder meer reserveringen voor beleggingsverzekeringen waar een garantie-element is ingebouwd. Het gaat met name om de tegenwoordig nog verkochte producten Delta Life en Financieel Vrijheidsplan, waarbij bijvoorbeeld op beleggingen in het Delta Lloyd Mixfonds een gegarandeerd rendement van 3% (tot 1999 zelfs 4%) wordt geboden. De nu getroffen voorziening voor deze garanties in levensverzekeringen is bijna e 40 mln groot.
Aegon (zie hiernaast) is Delta Lloyd voorgegaan en heeft deze pot voor afgegeven garanties in levensverzekeringen met beleggingselement tussen januari 2001 en april 2003 al met e 249 mln moeten vullen. In het tweede kwartaal is daar nog eens e 22 mln bijgekomen.
Intermediair
De premieomzet van het gehele Delta Lloyd-concern steeg met 21% tot e 2,8 mld. Van die groei moet tweederde worden toegeschreven aan de overname van ABN Amro Verzekeringen. De autonome groei komt met name uit de sector Zorg (+10%) en van het levenbedrijf van Ohra (+73%).
Bij intermediairverzekeraar Delta Lloyd valt de omzetdaling van het levenbedrijf op: -17% tot e 704 (851) mln premie. De afkoop van een groot pensioencontract (PGGM) is daar onder meer de reden voor. Premiebetalende pensioenverzekeringen leverden wel een mooie stijging op, zegt Delta Lloyd. Het schadebedrijf combineert een 5% hogere premieomzet tot e 401 mln met een sterke verbetering van het resultaat tot e 12,7 (2,2) mln. Bij Delta Lloyd Zorg zijn de premie-inkomsten met 11% gestegen, maar het technische resultaat is – mede door extra kosten voor wachtlijstverkorting en voor de verhuizing – gedaald tot e -5,1 (-2,6) mln. De nettowinst van Delta Lloyd Verzekeringen daalde tot e 37,8 (80,5) mln.
Direct
Bij Ohra klinken de geluiden anders. De Arnhemse direct-writer boekte in het eerste halfjaar e 8,0 (6,2) mln winst bij een 26% hogere premieomzet. Een verdrievoudiging van de koopsompremies levert Ohra Leven een 73% hogere premieomzet op van e 170,0 (98,3) mln. Het schadebedrijf koppelt 5% premiegroei tot e 49,5 (42,5) mln aan een resultaatverbetering tot e 7,0 (0,5) mln. Het technische resultaat van Ohra Zorg bleef negatief (e -1,5 (-2,2) mln) bij een 9% hogere premieomzet van e 265,8 (244,4) mln.
ABN Amro Verzekeringen kwam in het eerste deel van dit jaar tot e 451,5 mln premie, waarvan e 364,2 mln uit levensverzekeringen. “Alleen Leven Individueel viel nog iets tegen”, zo meldt de directie. De nettowinst bedroeg e 4,4 mln.
Duitsland en België bleken verliesgevend. In België daalde het resultaat tot e -24,2 (-9,0) mln. De Belgische schadeactiviteiten worden daarom beëindigd.
Winstgevendheid
Delta Lloyd wil het roer omgooien. “Bij alle bedrijfsonderdelen wordt de winstgevendheid van het productaanbod tegen het licht gehouden. Een programma is ingezet om het operationeel resultaat structureel te verbeteren”, zo luidt een maatregel. Verder wordt bespaard op kosten, onder meer door steeds meer taken uit te besteden. Delta Lloyd verwacht dat het personeelsbestand (nu 6.660 fte) de komende jaren door natuurlijke verloop met 3% zal afnemen.

Reageer op dit artikel