nieuws

Voskuijl (Generali) met pensioen

Archief

Hubert Voskuijl, directielid Schade van Generali, gaat met pensioen. Als voorgenomen uittredingsdatum heeft hij voor 1 juli 2004 gekozen.

Het vaststellen van de definitieve pensioneringsdatum van Voskuijl (55) is onder meer afhankelijk van zijn werkzaamheden als voorzitter van de Vereniging Assurantie Beurs Amsterdam (Vaba). De Vaba is nauw betrokken bij de voorgenomen opheffing van de Amsterdamse assurantiebeurs als fysieke ontmoetingsplaats. “Die taken wil ik correct afronden”, zegt Voskuijl.
Na zijn pensionering wil Voskuijl een groot deel van het jaar doorbrengen in zijn tweede huis in Spanje. “”Vanwege gezondheidsredenen, maar ook omdat het leven daar ons zo goed bevalt. Bovendien zijn er nuttige dingen te doen, zoals de zorg voor zwerfhonden. Ik ben nu al redelijk actief daarin en wil dat werk uitbreiden.”
Voskuijl is 37 jaar in dienst van Generali en rechtsvoorgangers, waaronder de Eerste Algemene. “Die maatschappij is nog door mijn vader opgericht”, aldus Voskuijl. Na zijn komst bij Eerste Algemene als hoofd automatisering in de jaren zeventig werd hij in oktober 1984 in de directie opgenomen. Na het behalen van de vakdiploma’s en de Jac. Postprijs voor het hoogste puntentotaal, werd hij in mei 1989 directeur van het schadebedrijf van de Nederlanden van 1870 en in juli 1990 lid van de raad van bestuur van deze maatschappij. Na de structuurwijziging in 1995 was hij plaatsvervangend algemeen directeur met de portefeuilles Schade, ICT en Facilitaire Dienst.

Reageer op dit artikel