nieuws

Vonnis met haken en ogen

Archief

Het vonnis in het kort geding van de Haagse advocate tegen Delta Lloyd roept vele vragen op.

De eerste vraag is uiteraard of Delta Lloyd in hoger beroep gaat. Dat kon de verzekeraar bij de afronding van dit nummer nog niet meedelen. Juristen moesten het vonnis nog beoordelen.
Het vonnis roept ook de vraag op hoe verzekeraars moeten constateren of hun verzekerden die zich uit het bevolkingsregister hebben laten schrappen, daadwerkelijk zijn aan te merken als ‘niet meer in ons land wonend’. Volgens de president van de Haagse arrondissementsrechtbank zou een eenvoudig onderzoek genoeg zijn. Het is wel de vraag in hoeverre daarbij de privacy van een verzekerde in de knel kan komen. Aan het vonnis zitten ook haken en ogen wat betreft de pooling van de standaardpakketpolissen. Omdat bij de pool ingediende declaraties moeten sporen met de polisvoorwaarden, is het de vraag of vanwege het vonnis de betreffende medische kosten op de pool kunnen worden verhaald. Zo niet, dan draait de verzekeraar zelf voor de kosten op.

Reageer op dit artikel