nieuws

Volmachtkantoren brengen AXA Schade premiegroei

Archief

Ondanks de beëindiging van een twintigtal volmachtrelaties heeft AXA Schade vorig jaar de premieomzet via het volmachtkanaal met 9% zien toenemen tot e 182 (167) mln.

De totale premieomzet van AXA Schade steeg met een kleine 4% tot e 248 (239) mln. Daarvan is minder dan een kwart afkomstig van reguliere tussenpersonen: de provinciale portefeuille slonk met ruim 10% tot e 58 (65) mln. De rest van de schadepremies komt van beursmakelaars.
AXA heeft circa honderd volmachten afgegeven en hoopt dat aantal in de komende drie jaar uit te breiden tot 150. Met het oog op de resultaten is vorig jaar van twintig kantoren afscheid genomen, want bij AXA heeft 40% van de gevolmachtigden een negatief portefeuilleresultaat. De combined ratio van het volmachtkanaal is 105%, onderverdeeld in een schaderatio van 70% en een kostenratio van 35%. Echter, voor heel AXA Schade ligt de combined ratio op 111% (was 119%), verdeeld in een schaderatio van 78% (82%) en een kostenratio van 33% (37%).
Jaarcijfers
Volgens de jaarcijfers van het Franse moederconcern heeft AXA Schade in ons land vorig jaar een nettowinst behaald van e 5 mln. Leven en Zorg doen daar nog eens e 27 mln bij. Daarmee komt AXA Nederland uit de rode cijfers, want in 2002 was het resultaat Schade nog e -10 mln en dat van Leven en Zorg samen e -8 mln. Hogere beleggingsopbrengsten (e +10 mln) hebben het resultaat Leven opgekrikt tot e 15 (-3) mln. Het resultaat Zorg onderging exact dezelfde verandering; hier waren positieve run-offresultaten de oorzaak.
De premieomzet Leven daalde met 16,3% tot e 484 mln, vooral dankzij een matige unit-linkedproductie. De premieomzet Zorg slonk met 16,4% tot e 284 mln. De omzetplus bij Schade komt vooral uit zakelijke autoverzekeringen.

Reageer op dit artikel