nieuws

Volmachten Meeùs Groep onder de naam Huygens

Archief

De Meeùs Groep gaat haar volmachten concentreren bij Huygens Assuradeuren in Amsterdam. Het eveneens tot de groep behorende volmachtbedrijf Nedasco (Amersfoort), dat als dienstverlener voor andere intermediairs fungeert, blijft buiten deze concentratie.

Huygens Assuradeuren is het bestaande volmachtbedrijf van Meeùs-onderdeel Baneke Graffner Assurantiën. Voortaan zal Huygens voor geheel Meeùs de volmachtovereenkomsten aangaan met de risicodragers en vervolgens subvolmachten verlenen aan de regionale assurantiebedrijven van de groep. “Door het kiezen van deze weg kunnen de regionale assurantiebedrijven ook op volmachtgebied hun regionale zelfstandigheid bewaren, terwijl de landelijke coördinatie optimaal gewaarborgd wordt”, aldus Meeùs.
In een overgangsfase gaan de bestaande volmachtbedrijven van de Meeùs Groep onder een aangepaste naam werken. Zo is de naam Van Calcar Assuradeuren al officieel gewijzigd in Huygens Assuradeuren Noord. De assuradeurenbedrijven van Kamerbeek en Kentron werken straks onder de naam Huygens Assuradeuren Midden en Gemako Nieboer Assuradeuren onder de naam Huygens Assuradeuren West.
Ruim e 100 mln
De groep heeft momenteel volmachten van dertig verzekeraars. Het premie-inkomen in de volmachttekening is ruim e 100 mln.
Rien Goes, directeur van Huygens Assuradeuren, wordt de voorzitter van het landelijk overlegorgaan van de volmachten binnen de Meeùs Groep.

Reageer op dit artikel