nieuws

VOFP: nieuwe vereniging voor financiële planners

Archief

Naast de Financial Planning Association (FPA) en de Vereniging Federatie Financiële Planners (VFFP) telt ons land nu een derde vereniging van financiële planners: de Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP), bedoeld voor planners die uitsluitend op basis van urendeclaraties werken.

De vereniging is opgericht door de Federatie Financiële Planners (FFP). “Eigenlijk is het initiatief uit de markt gekomen”, zegt VOFP-secretaris Kees Boonstra. “Er kwamen bij de FFP steeds meer vragen van klanten, maar ook van verzekeraars, die zochten naar planners die alleen maar uurtarief rekenen. Die waren niet bekend en zo zijn we op zoek gegaan; uiteindelijk hebben we er negentien kunnen traceren.”
Van die negentien zijn er vijftien lid geworden van de VOFP. “De rest is nog wat afwachtend”, zegt Boonstra, die schat dat van de 1.600 gecertificeerde financieel planners minder dan 3% onafhankelijk is. “Met onafhankelijk bedoelen we dat de planner niet in dienst mag zijn van een financiële instelling en het eigendom van de onderneming mag niet in handen zijn van een verzekeraar, bank of bemiddelaar in financiële producten. Daarnaast is het verboden dat de planner als tussenpersoon staat ingeschreven in het SER-register of als remisier in het register van de Autoriteit-FM.”
Boonstra erkent dat de VOFP waarschijnlijk een beperkte club zal blijven, gezien de toelatingseisen. “Maar het zou ook kunnen dat tussenpersonen ook op deze manier willen gaan werken. Er zijn steeds meer kantoren die hun inkomsten al voor 70% uit urendeclaraties halen en de rest uit doorlopende provisie. Die verkopen dus eigenlijk al geen producten meer.”
Voor ‘provisieafhankelijke’ planners is er de VFFP. Die heeft geen bezwaren tegen de komst van de VOFP, aldus Boonstra: “Sterker nog: zij juichen het toe. Zij vinden het goed als duidelijk wordt welke planners productgericht adviseren en welke planners onafhankelijk advies geven. Een financieel planner die voor Rabobank werkt, is toch altijd aan de eigen producten gebonden.”
Naast Boonstra bestaat het bestuur van de VOFP uit voorzitter Kapé Breukelaar en penningmeester Frans Nieuwhof. De VOFP-planner rekent een tarief van e 120 tot e 175 per uur (ex btw). Ook is het mogelijk een vaste prijs af te spreken waarvoor een compleet financieel plan wordt gemaakt. Deze prijs varieert van e 1.500 tot e 4.000. De vereniging is te vinden op de site www.vofp.nl.

Reageer op dit artikel