nieuws

VNG Verzekeringen komt met ‘aanvullende’ brandverzekeraar

Archief

De animo bij brandverzekeraars voor het verzekeren van gemeenten is de laatste jaren dermate tanende dat men zich bij makelaar Marsh en binnen VNG Verzekeringen zorgen begon te maken over de dekkingscapaciteit. Om een alternatief – of beter gezegd aanvulling – te bieden, is onder de hoede van VNG Verzekeringen een nieuwe risicodrager opgericht: Phoenix, brandverzekeraar voor overheden.

Het is niet alleen de teruglopende dekkingscapaciteit in de brandmarkt geweest, die de geesten in de wereld van de gemeentelijke overheden rijp heeft gemaakt. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft immers al ruime ervaring op verzekeringsterrein met twee onderlinge maatschappijen: de FOG voor frauderisico’s en de AOG voor aansprakelijkheid. Directeur Bert Toet van VNG Verzekeringen wijst er op, dat er nog enkele andere ontwikkelingen zijn geweest die hebben bijgedragen aan de voedingsbodem voor een nieuwe verzekeraar.
Verzelfstandiging
Binnen de VNG heeft zich in 1998 een ingrijpend reorganisatieproces voltrokken. Daarbij is een verdeling gemaakt tussen beleidsmatige activiteiten en bedrijfsmatige activiteiten. Tot die bedrijfmatige activiteiten behoorden onder meer de eigen uitgeverij van VNG, het eigen congresbureau, een onderzoeksbureau en de verzekeringsactiviteiten via onder meer FOG en AOG. Besloten werd om alle bedrijfsmatige activiteiten onder te brengen in aparte BV’s. Zo ontstond dus ook VNG Verzekeringen BV, die net als de andere BV’s rapporteert aan de destijds opgerichte houdstermaatschappij VNG Diensten BV.
VNG Verzekeringen werd operationeel op 1 januari 2001. “Het betekende voor ons een enorme verzelfstandiging”, zegt Toet zeer tevreden. Hij zetelt nu in een kantoorpand naast het hoofdkantoor van de VNG aan de Nassaulaan in Den Haag. Behalve dienstverlening aan de beide onderlingen houdt VNG Verzekeringen zich bezig met het ontwikkelen van verzekeringsoplossingen voor gemeenten en aanverwante organisaties, zoals bijvoorbeeld waterschappen.
De aansprakelijkheidsonderlinge AOG is in 1996 van start gegaan en heeft zich een prominente plaats bij gemeenten en aanverwante organisaties verworven. Inmiddels zijn 220 van de in totaal 496 gemeenten bij AOG verzekerd, een marktpenetratie van 45%. De frauderisico-onderlinge FOG bestaat al ruim 65 jaar en hierbij is sprake van bijna 100% marktdekking.
Brandverzekering
Voor brand- en aanverwante risico’s zijn gemeenten overwegend via assurantiemakelaars verzekerd. Dat gebeurt in veel gevallen op grond van de zogeheten VNG Raamovereenkomst. Ongeveer 335 gemeenten maken gebruik van dit voorwaardenpakket dat via Marsh verzekerd is bij een pool van zeven tot acht risicodragers waarbij Achmea en Allianz Royal Nederland de rol van leidende verzekeraars vervullen.
“Er zijn de laatste jaren diverse ontwikkelingen die de brandverzekering van gemeenten onder druk zetten”, aldus Toet. “Zo loopt bijvoorbeeld het aantal verzekeraars in de co-assurantiemarkt gestadig terug. Neem bijvoorbeeld het afhaken van maatschappijen als NN, Aegon en Fortis. Maar ook fusies leiden tot inkrimping van de capaciteit. Als twee maatschappijen die elk goed voor 5% waren, een fusie aangaan, zie je vaak dat het daarna ook 5% is bij de fusiemaatschappij.”
De spanning op de brandmarkt komt ook tot uiting in de contractstermijn. “Bij die VNG Raamovereenkomst was normaliter sprake van drie-jaarsovereenkomsten, maar per 1 juli van dit jaar is dat bijvoorbeeld een overeenkomst voor slechts één jaar geworden”, verklaart Toet.
Het laat zich raden dat de roep om een eigen brandverzekeraar steeds sterker werd. Eigenlijk werd het al in het begin van de jaren negentig weleens geopperd en Toet wijst er op – ere wie ere toekomt – dat Marsh in het recente verleden het denken in deze richting weer in gang heeft gezet.
Premievrijstelling
Nadat de levensvatbaarheid van een eigen brandverzekeraar was onderzocht (uitgaande van de 335 gemeenten die nu van de VNG Raamovereenkomst gebruik maken), kwam de vraag aan de orde: waar halen we het benodigde garantiekapitaal vandaan? Hier maakt Toet even een zijstap: hij schetst de ontwikkeling van de FOG .
De FOG had aan het einde van de vorige eeuw jaloers makende jaarresultaten. De combinatie van gunstige schadecijfers en forse beleggingsinkomsten van het eigen vermogen leidde er in de jaren negentig herhaaldelijk toe, dat de winst hoger lag dan het premie-inkomen. “In 1999 was het vermogen tot een dusdanig volume gegroeid dat besloten werd om voor het jaar 2000 van premie-inning af te zien. Maar zelfs zonder premie-inkomen werd er in dat jaar nog winst gemaakt”, aldus Toet.
Als gevolg van het inmiddels ongunstige beleggingsklimaat moest FOG over 2001 een verlies boeken. Op zich helemaal niet erg, want de solvabiliteit is nog gigantisch. Echter, aan zowel de raad van commissarissen als aan herverzekeraars was het niet te ‘verkopen’ dat je bij je volle verstand op verlies afkoerst. Bovendien heeft het vanzelfsprekend een negatieve uitstraling als in diverse media berichten verschijnen met de kop ‘FOG boekt verlies’.
Toet verhaalt dat mede op zijn instigatie het luxe probleem van de FOG gekoppeld kon worden aan het nieuwe plan om een brandverzekeraar op te richten. Want waarom zou dat garantiekapitaal niet door de FOG, waarbij immers alle gemeenten zijn aangesloten, gefourneerd kunnen worden?
Het brandplan werd uiteindelijk voorgelegd aan de ledenvergadering van de FOG en daar werd er unaniem mee ingestemd om het garantiekapitaal voor de op te richten brandverzekeraar te verstrekken. De FOG heeft voor e 4 mln aandelen genomen in Phoenix, waarvan de naam overigens werd voorgesteld door Ajit Khan, die net als Toet directeur is bij VNG Verzekeringen. Het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe maatschappij is bepaald op e 10 mln, zodat er voorlopig nog voor e 6 mln in portefeuille is. Volgens Toet ligt het in de bedoeling gemeenten te stimuleren om ook aandelen in Phoenix te nemen.
Aanvullend
Toet maakt duidelijk dat voor Phoenix vooralsnog slechts een rol als aanvullende risicodrager is weggelegd. Er komen dus geen Phoenix-polissen, want de maatschappij wil gaan meetekenen op makelaarspolissen voor gemeenten en andere instanties. “Wij hebben momenteel de indruk dat we nodig zijn voor de voltekening van 100% op die polissen. Ik voorzie dat we straks voor 10% meetekenen op de VNG Raamovereenkomst, maar dat kan in de toekomst ook best lager worden. Als we niet nodig zijn, zullen wij ons terughoudend opstellen.” Hij voegt er nog aan toe: “Voorwaarde is wel, dat de betrokken verzekeringnemer ook verzekerd is bij de FOG. Maar ja, dat zijn vrijwel alle gemeenten…”
Het ligt in de bedoeling dat Phoenix, die nog in afwachting is van de vergunning van de Pensioen- en Verzekeringskamer, in september operationeel wordt. Het bedrijf heeft twee statutair directeuren: Bert Toet (VNG Verzekeringen) en Sjoerd Hijlkema, die bij Marsh Risk Consulting onder meer belast is met de directievoering over drie onderlingen
Er is ook een breed samengestelde raad van commissarissen: Gijs Reijmers, tot voor kort directeur van Delta Lloyd Schade; Han Scherf, bestuursvoorzitter van de aan het ABP gelieerde Loyalis Verzekeringen en in het verleden jarenlang wethouder van Eindhoven; Rudi Boekhoven, burgemeester van Zeist en voorzitter van de raad van commissarissen van de FOG, en Piet Hein Verloop, directeur assetmanagement van de Bank Nederlandse Gemeenten.
Het logo van Phoenix, vernoemd naar de mythische vogel die uit z’n eigen as herrees.

Reageer op dit artikel