nieuws

Vijf topmannen Delta Lloyd volgend jaar voor rechter

Archief

Begin volgend jaar, uiterlijk in maart, zullen vijf functionarissen van Delta Lloyd voor de rechter verschijnen als getuigen in de rechtszaak die vier ex-vennoten van het failliete Heijloo & Molkenboer hebben aangespannen tegen de verzekeraar, tevens ex-aandeelhouder.

De Amsterdamse rechtbank stemde vorige week in met het verzoek om een openbaar getuigenverhoor in de zaak tussen Delta Lloyd en Heijloo & Molkenboer. Het verzoek was ingediend door de ex-vennoten Henk Heijloo, André Martens, Jan Anne van Dijken en Rob Uittenbosch. Via het getuigenverhoor willen zij bewijzen dat Delta Lloyd bewust heeft aangestuurd op het faillissement van de tussenpersoon in maart 2001. De eisers willen daarna een schadeclaim indienen van e 15 mln. Delta Lloyd stelt zelf dat ten onrechte e 3 mln is betaald en vordert daarbij nog e 10 mln van de vennoten.
In eerste instantie was verzocht om het oproepen van in totaal 26 getuigen. “Niet van alle verzochte getuigen is direct duidelijk waarom hun verhoor zinvol zou kunnen zijn”, schrijft rechter-commissaris Van der Veen in de beschikking. “De praktijk leert dat soms gaandeweg de verhoren de wenselijkheid van het verhoor van andere getuigen kan blijken.” Het aantal getuigen dat voor een eerste verhoor kan worden opgeroepen, is daarom beperkt tot vijf personen.
Delta Lloyd is niet ontevreden met de uitspraak: “Normaal gesproken worden dit soort verzoeken altijd toegewezen. Dat kun je toch niet tegenhouden”, zegt woordvoerder David Brilleslijper. “We zijn blij dat de rechter onze lijn heeft gevolgd dat het oproepen van 26 getuigen buiten proportie was en alleen diende om zo veel mogelijk aandacht te krijgen die mogelijk slecht zou zijn voor ons. Die lijn was blijkbaar correct.” Delta Lloyd buigt zich nu over de zaak en wil met de ex-vennoten van Heijloo & Molkenboer gaan bepalen welke betrokkenen als getuige zullen gaan verschijnen.
Rob Kossen, één van de advocaten van de vier ex-vennoten, gaat ervan uit dat zij als eerste kunnen bepalen wie er voor de rechter moeten verschijnen. “Wij gaan ons beraden over wie wij willen voordragen. Het gaat om een voorlopig getuigenverhoor om in te schatten wat onze processuele positie is bij een eventuele schadeclaim richting Delta Lloyd.”
Voor de hand ligt dat in elk geval Paul van Weerdenburg wordt opgeroepen. Hij was eind 2000 aangesteld als interim-bestuurder bij Heijloo & Molkenboer. In het oorspronkelijke verzoek worden ook Delta Lloyd-bestuurders Niek Hoek en Chris Tesselhof genoemd als mogelijke getuigen. In december zal de datum van het voorlopig getuigenverhoor worden bepaald, dat uiterlijk in maart zal plaatsvinden. De rechter-commissaris zal in overleg met beide partijen bepalen welke getuigen mogen worden opgeroepen. Na afloop van het verhoor zal worden bepaald of meer getuigen voor de rechtbank zullen moeten verschijnen.
Tijdens de verhoren komen onder meer aan de orde welke intenties Delta Lloyd had met de overname van Heijloo & Molkenboer en waarom een saneringsplan voor de noodlijdende tussenpersoon niet ten uitvoer is gebracht.

Reageer op dit artikel