nieuws

VFN trekt weer ten strijde tegen advertenties van DSB

Archief

VFN trekt weer ten strijde tegen advertenties van DSB

De vereniging van financieringsondernemingen VFN stapt weer naar de overheid om te pleiten voor een aanscherping van de reclamevoorschriften. Inzet van de strijd zijn wederom de misleidende advertenties in onder meer de omroepbladen en huis-aan-huisbladen, met als grote boosdoener: DSB Groep.
Begin vorig jaar werd de Wet op het Consumentenkrediet aangescherpt, aangezwengeld door de banken, de Consumentenbond én de VFN. Een strakkere regelgeving moest onder meer een einde maken aan het adverteren voor ‘snel geld’ en het werken met ‘loktarieven’. Maar volgens de VFN (35 leden) heeft de aanpassing bepaald nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Zo is het de vereniging een doorn in het oog dat het in de advertenties veelal om een tweede hypotheek gaat, terwijl dit niet zo staat aangegeven. “We zullen de overheid vragen opnieuw de reclamevoorschriften aan te passen, zodat beter opgetreden kan worden tegen misleidende advertenties”, zei VFN-voorzitter Daan Hendriksz tijdens de presentatie van de jaarcijfers consumptief krediet. “De kredietnemer mag zich niet blindstaren op lage maandlasten of ‘vanaf-percentages’. Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal ook niet waar.”
Tijdens de gezamenlijke persconferentie van het CBS en de VFN werd de naam DSB, verantwoordelijk voor pakweg het grootste deel van deze advertenties, steeds angstvallig vermeden. “Het is niet onze bedoeling namen te noemen: we spelen niet op de man. Punt is dat we als branche en als VFN niet met dit niet-lid geassocieerd willen worden.”
De vereniging zegt dat sommige leden of tussenpersonen regelmatig in de verleiding komen om ook ‘à la DSB’ te gaan adverteren om zo de concurrentiestrijd aan te gaan. “Als we dergelijke advertenties ergens zien opduiken, dan spreken we de tussenpersoon of maatschappij daar meteen op aan.”
Geen rol
Dat de financieringsondernemingen vorig jaar hun aandeel in het verstrekte consumptief krediet met maar liefst 25% zagen afnemen – voor een groot deel toe te schrijven aan de ondernemingen van Dirk Scheringa – speelt volgens VFN-bestuurslid Peter van den Bosch beslist geen rol in de oplaaiende strijd tegen de Wognumse kredietverstrekker. “De vereniging wil een goede basis scheppen voor de consument. Wij stellen onder meer als norm dat men per maand 2% van de lening moet af kunnen lossen.”
De normen voor ‘verstandig lenen’, vastgelegd in de gedragscode van de vereniging, komen eind volgende maand op de VFN-site te staan. “Zo kan de consument zelf narekenen of kredietaanbiedingen van niet-leden verantwoord zijn.”
Kentering
Vorig jaar is er in ons land voor e 9,7 mld aan consumptieve kredieten verstrekt; 8,9% minder dan in 2000, zo maakten het CBS en VFN bekend. Een opvallende kentering: sinds 1983 betrof het steevast een toename rond de 8%, met een flinke uitschieter in 1997 toen er bijna 13% meer consumptief krediet werd verstrekt. Het CBS wijt de daling aan onder meer de afschaffing van de aftrekbaarheid van de rente op consumptief krediet, een daling van het consumentenvertrouwen en een lichte stijging van de rente.
De totale uitstaande schuld steeg vorig jaar echter met 4,8% tot bijna e 16 mld. Oorzaken zijn volgens de VFN dat er minder wordt afgelost en dat “een belangrijke marktpartij, niet VFN-lid, langlopende hypotheken aanbiedt voor consumptieve bestedingsdoelen”. Ruim 88% van het vorige jaar verstrekte krediet bestaat uit flexibel krediet: doorlopend krediet, creditcardkrediet of spaarleenkrediet. De belangstelling voor spaarleenkrediet is vorig jaar met 48% afgenomen tot e 345 mln. Volgens het CBS komt dit vooral door de wijziging in het belastingstelsel.
De Nederlander is vorig jaar weer flink gaan sparen: de spaargelden namen toe met 13,6% tot ruim e 152 mld. Verder is voor het eerst in tien jaar de roodstand op betaalrekeningen van particulieren vorig jaar gedaald: een afname van 2,8% tot e 5,3 mld . Eind vorig jaar stonden huishoudens gemiddeld e 773 rood. Tien jaar geleden was dit nog e 124
‘Geen duaal stelsel’
VFN-voorzitter Hendriksz greep de gelegenheid aan om zich uit te spreken vóór de invoering van een registratiestelsel voor alle tussenpersonen, zoals de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) vorige maand in een rapport aan minister Zalm van Financiën aanbeval (zie ook AM 5, pag. 18). “Een duaal stelsel – registratie én vergunning, zoals de RFT voorstaat, vindt de VFN minder zinvol. Dat is overregulering die niets toevoegt en alleen maar extra administratieve lasten oplevert. Als alle tussenpersonen worden geregistreerd, en het wordt verboden zaken te doen met een niet-geregistreerde tussenpersoon, dan kunnen misstanden veel effectiever worden aangepakt dan nu het geval is.”
Consumptief krediet 1998 1999 2000 2001 (in e mln) Verstrekt consumptief krediet Aflopend krediet 1.656 1.636 1.405 1.155 Doorlopend krediet 5.668 6.111 6.528 5.887 Spaarleenkrediet 677 723 668 345 Creditcard krediet 1.147 1.520 2.056 2.318 Totaal verstrekt krediet 9.147 9.990 10.658 9.707 Kredietvergoeding 1.072 1.085 1.303 1.467 Uitstaand consumptief krediet Gemeentelijke kredietbanken 367 349 321 277 Banken en creditcardorganisaties 6.204 6.676 7.111 7.431 Financieringsmaatschappijen 5.727 6.530 7.411 7.825 Roodstand op betaalrekeningen 4.239 4.739 5.482 5.327 (Bron: CBS)

Reageer op dit artikel