nieuws

Verzekeringskamer onder de loep

Archief

Verzekeringskamer onder de loep

Bij de regionale bijeenkomst van Brabantse assurantieclubs zal een deskundig panel, bestaande uit drs. A.I.M. Kool (lid bestuur Verzekeringskamer), dr. E.J. Fischer (algemeen directeur Verbond van Verzekeraars) en J. van Rey (Tweedekamerlid), een nadere blik op de Verzekeringskamer werpen. Aan bod komen thema’s als toezicht, de onderworpenheid aan de toezichthouder en de politieke verantwoordelijkheid. De bijeenkomst wordt gehouden in De Tongelreep in Eindhoven. Aanvang: 20.00 uur. Tel: 040-125.425.
Verplaatsen van vermogen naar België
Bij de West Brabantse Assurantieclub zal mr M. Derks van Lentjes en Drossaerts Bankiers het onderwerp verplaatsen van vermogen naar België uitgebreid belichten. In zijn inleiding zal hij aandacht geven aan de voor- en nadelen met betrekking tot deze vermogensverplaatsingen. De lezing zal beginnen om 16.00 uur in de bovenzaal van restaurant Paradijs Bouvigne in Breda. Tel. 076-600.600.
Lezing inbraak- en brandpreventie
“Actuele informatie m.b.t. inbraak- en brandpreventie. Toepassingen in woonhuizen en bedrijfsmatig onroerend goed”. Dit zal het thema zijn van de lezing die de heer Th.A.G. Maassen, directeur ISAR Beveiligings Techniek zal houden voor de leden van LAC-Noord. Aanvang en plaats: 14.30 uur, Paviljoen Venlona, Hogeweg 10 te Venlo.
Asbestose, een beroepsziekte treedt uit haar isolement
Voorafgaand aan haar jaarvergadering houdt de VPV een lezing over asbestose. De heren drs P. Swuste (vakgroep Veiligheidskunde van de TU Delft), E.S. Groot (expertisebureau E.S. Groot) en mr R.F. Ruers (advocatenkantoor R.F. Ruers) zullen spreken over hun ervaringen op dit gebied. De lezing zal plaatsvinden in het Oscar Auditorium van het World Trade Center aan het Beursplein te Rotterdam. Aanvang 18.00 uur. Vanaf 17.00 uur is er een broodje en een drankje.
Actuele ontwikkelingen in de verzekeringswereld
De Haagsche Assurantieclub en de Leidsche Assurantieclub houden gezamenlijk een regio-discussiebijeenkomst. Spreker is drs K.J. Storm, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON. De bijeenkomst wordt gehouden in Wassenaar, in motel-restaurant De Bijhorst. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Verzekeringsdag 1994 Moret Ernst & Young
De sector Verzekeringen en Pensioenfondsen van Moret Ernst & Young accountants organiseert een Verzekeringsdag. Sprekers van het accountantskantoor worden tijdens deze dag afgewisseld met prominenten van o.a. Aegon, Amev en NVA. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: De jaarrekening bedrijfseconomisch beschouwd, fiscalke actualiteiten in verzekeringsland, en de relatie verzekeraar-toezichthouder en accountant
Internationaal congres over wegvervoerrecht
De Erasmus Universiteit heeft in opdracht van de Stichting Vervoeradres een onderzoek verricht naar de privaatrechtelijke positie van de wegvervoerder ten aanzien van hun aansprakelijkheid binnen de Europese Unie. De resultaten van dit onderzoek worden tijdens een tweedaags congres (24 en 25 november) gepresenteerd. Voorts zullen in dit kader de rechtssystemen van tien Europese landen worden vergeleken. Nadere informatie: Stichting Vervoeradres, tel. 070 – 35.10.707.
Scoringsmogelijkheden in financiële dienstverlening
De heren J. Bos (directeur Business Group), P. Fluyter (accountmanager voor het assurantie intermediair) en J.R.T. van Iersel (salesmanager), allen van de IDM Bank, zijn deze avond te gast bij de Goudse Assurantie Club. In hun presentaties zullen zij ingaan op de particuliere lease en de mogelijkheden voor de assurantietussenpersoon hierbij. De ontvangst is om 17.45 uur met koffietafel, de presentatie begint om 18.45 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in Sportcentrum “Gouwe Inn” te Gouda.
Klimaatveranderingen en stormen
In het kader van de discussies over klimaatveranderingen organiseert de stuurgroep windtechnologie van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs (KIVI) deze middag een symposium over de invloed van klimaatveranderingsprocessen. Dr. E. Rauch, van de Münchener Rück, signaleert tijdens het symposium onder andere de trends in kosten van stormschade. Het symposium wordt gehouden aan de TU in Delft. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het KIVI, tel. 055-49.39.61.
Van gemeentegarantie naar nationale hypotheek garantie
In het Postiljon motel te Arnhem organiseert de Gelderse Assurantie Club een lezing met als titel: Van gemeentegarantie naar nationale hypotheek garantie. Spreker is de heer K.J.R. Schiffer. Aanvang: 17.00 uur.

Reageer op dit artikel