nieuws

Verzekeringsbranche in geweer tegen ABP

Archief

Diverse verzekeraars en tussenpersonenorganisatie NVA maken zich kwaad over de machtigingsactie van pensioenfonds ABP. Aan de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) is gevraagd in te grijpen.

Het pensioenfonds stuurde een aantal weken geleden een brief naar 360.000 polishouders van ABP Verzekeringen, met de vraag om een machtiging te verstrekken voor het uitwisselen van gegevens tussen pensioenfonds en verzekeringsdochter. Die gegevensuitwisseling is via de nieuwe Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds juist expliciet verboden.
De PVK zegt meerdere klachten te hebben ontvangen van verzekeraars; ook de NVA heeft in Apeldoorn aan de bel getrokken. “We kijken ernaar”, is het enige wat de toezichthouder los wil laten. Voor Arno Dolders, directeur van Legal & General en één van de klagers bij de toezichthouder, is de ABP-actie een doorn in het oog. “ABP handelt in elk geval in strijd met de geest van de wet en wij zijn er zelfs van overtuigd dat ze in strijd met de letter van de wet handelen. We hebben een klacht ingediend bij de Registratiekamer en het ABP verzocht de actie te staken en geen gebruik te maken van de onrechtmatig verkregen machtigingen.”
Het ABP had binnen enkele weken na mailing al 200.000 machtigingen binnen. De teller staat inmiddels op 215.000.

Reageer op dit artikel