nieuws

Verzekeringsantwoord van Verbond op commissie-Donner

Archief

Het Verbond wijst het verzekeringsvoorstel in het rapport-Donner niet af. “Wij studeren namelijk op een dergelijke schadeverzekering.”

Alle werknemers die niet blijvend arbeidsongeschikt zijn, moeten twee jaar lang op de loonlijst blijven. In die tijd moet, binnen of buiten het bedrijf worden gezocht naar een andere functie, binnen of buiten het bedrijf. De werkgever die niet meewerkt, loopt het risico tot in lengte van jaren het loon door te moeten betalen. Dit is de kern van het rapport-Donner, een rapport waarover om te beginnen de SER het licht moet laten schijnen.
In het rapport is sprake van een verplichte werkgeversverzekering voor beroepsziekten en arbeidsongevallen. Het Verbond van Verzekeraars staat daar niet afwijzend tegenover. “Wij studeren namelijk op een dergelijke ‘directe’ verzekering ter vervanging van de verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid.”
Verbonds-woordvoerster Anky van Leeuwen vergelijkt de mogelijke productwijziging met die van de milieu-aansprakelijkheidspolis die een paar jaar geleden werd omgezet in een verzekering die verder ging dan uitsluitend de aansprakelijkheid. “Als zo’n verzekering er komt, moet wel wettelijk worden geregeld dat de werkgever dan niet ook nog – bijvoorbeeld boven een bepaald limiet – via het aansprakelijkheidsrecht kan worden aangesproken voor zijn arbeidsongeschikte werknemer.”

Reageer op dit artikel