nieuws

Verzekerd Keur in hoger beroep tegen faillissement

Archief

De organisatie achter Verzekerd Keur heeft hoger beroep aangetekend tegen het vorige maand uitgesproken faillissement van de werkmaatschappijen Ronald van Keulen Holding en VK Nederland.

Eind vorig jaar is namens de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) een stille bewindvoerder aan het werk gegaan om in samenwerking met Van Keulen een risicodrager voor de afgegeven garantieverzekeringen te vinden. Daartoe zou er een (combinatie van een) kapitaalsinjectie en dekkingsaanbod elders moeten komen. Omdat dit niet haalbaar is gebleken, heeft de PVK zich genoodzaakt gezien het faillissement aan te vragen. Motief: het ontbreken van de noodzakelijke solvabiliteit.
Volgens de raadsman van Van Keulen, mr. P. Engelman, is de Verzekeringskamer in deze zaak niet ontvankelijk, omdat Verzekerd Keur geen vergunninghoudende assuradeur is en niet onder het toezicht valt. “De Verzekeringskamer denkt niet aan de belangen van crediteuren”, betoogt Engelman. “Ze willen daar gewoon van deze zaak af.”
Overigens is niet alleen de Verzekerd Keur-organisatie in hoger beroep gegaan. De PVK had voor in totaal vier werkmaatschappijen faillissement aangevraagd en is er niet mee akkoord, dat dit maar in twee gevallen is gehonoreerd.

Reageer op dit artikel