nieuws

Verzekeraars starten virtuele marktplaats voor autoverzekeringen

Archief

Stad Rotterdam, Amev (beide ASR) en Delta Lloyd zijn deze week gestart met een virtuele marktplaats voor autoverzekeringen, waar intermediair en verzekeraars elkaar kunnen ontmoeten. Het initiatief, dat de naam Meeting Point heeft gekregen, wordt gesteund door een aantal verzekeraars vertegenwoordigd in het e-Business Platform. Het betreft voorlopig een proef met 25 tussenpersonen.

De marktplaats voor autoverzekeringen moet tegemoet komen aan de behoefte van tussenpersonen en verzekeraars om elektronisch, snel en foutloos te kunnen communiceren en het administratief verkeer goed te laten verlopen. Maar niet voor elke maatschappij op een andere wijze. “Op de één of andere manier hebben we dat als markt nooit écht in de breedte kunnen of willen invullen, ADN ten spijt”, zei Jos Baeten, directievoorzitter van Stad Rotterdam, tijdens de NBVA Automatiseringsdag. Net als Delta Lloyd en Amev presenteerde Stad Rotterdam op deze dag een tweetal oplossingen voor de huidige administratieve chaos bij verzekeraars. “De backoffices bij de verzekeraars moeten open, zodat in deze administratieve systemen rechtstreeks polisgegevens ingevoerd en gemuteerd kunnen worden. Toegang daartoe kan op twee manieren: of rechtstreeks tussen intermediair en verzekeraar, via het extranet van de verzekeraar, of via een virtuele marktplaats waar zowel verzekeraars als tussenpersonen te vinden zijn en waar zij met elkaar zaken kunnen doen. Zo’n virtuele marktplaats hebben wij nu samen met Amev en Delta Lloyd voorlopig op het gebied van autoverzekeringen gerealiseerd”, aldus Baeten.
Meeting Point
Het initiatief heeft de naam Meeting Point meegekregen. “We weten niet of we het zo blijven noemen, maar het bekt wel lekker en het zegt precies wat het moet zijn. Ook voor internet is al een domeinnaam geregistreerd: www.mp4all.nl.”
Deze week zijn 25 tussenpersonen van start gegaan met Meeting Point. Met behulp van een digitaal paspoort loggen zij in op het beveiligde extranet. Er wordt gewerkt vanuit klantgegevens. Wil de tussenpersoon bijvoorbeeld een nieuwe auto voor zijn klant verzekeren dan voert hij de gegevens van de klant en de auto eenmalig in. De tussenpersoon kan eventueel met behulp van het pakket Rolls, dat aan Meeting Point gekoppeld is, een vergelijking maken. Is de keuze bepaald, dan biedt de tussenpersoon de auto aan bij de betreffende verzekeraar via het extranet. Bij de maatschappij draait een acceptatiesysteem dat geïntegreerd is met Meeting Point. Bij de acceptatie via Meeting Point betreft het voornamelijk de standaard gevallen. Als de auto wordt geaccepteerd, rolt er bij de tussenpersoon een rechtsgeldig document uit, dat tevens de dekkingsbevestiging is. Deze acceptatie wordt geautomatiseerd verwerkt in de backoffice van de maatschappij. Op dit moment is er nog voor gekozen om de polis bij de maatschappij op te maken en per post te versturen.
De vraag is natuurlijk hoe een en ander wordt verwerkt in het administratiepakket ofwel de backoffice van de tussenpersoon. Baeten: “Als er een risico is geaccepteerd, dan wordt in het mainframe bij de maatschappij een klassiek ADN-bericht aangemaakt. Dat bericht wordt, tegelijk met andere berichten, ’s nachts verwerkt. Na één nacht zitten de gegevens dan in het pakket van de tussenpersoon en is de cirkel rond.”
Geslaagd
Het project Meeting Point lijkt draagvlak te hebben bij een aantal van de verzekeraars in het vorig jaar opgerichte e-Business Platform. Drie daarvan hebben de handschoen opgepakt om te bekijken of het technisch haalbaar was. “Het is niet zo dat wij hiermee andere verzekeraars de loef af willen steken. Per se niet. We willen die technische haalbaarheid voor ons zelf bewijzen. Daarna gaan we kijken of het een werkwijze is die door de markt geaccepteerd wordt. Ook omwille van de snelheid hebben deze drie verzekeraars het voortouw genomen. Daar is ook de pilot voor bedoeld.”
Over de toekomstige positie van Meeting Point is Baeten duidelijk: “Het gaat om adoptie in de markt. We hebben niet geprobeerd met alle maatschappijen eerst tot overeenstemming te komen. De praktijk leert dat, dat heel moeilijk is. Er ligt echter een open invitatie voor alle maatschappijen om zich aan te sluiten, als het project bestaansrecht heeft.” Baeten spreekt de hoop uit dat Meeting Point hét project wordt van het e-Business Platform dit jaar.
Hij realiseert zich echter dat het huidige Meeting Point nog niet de perfecte oplossing is. “Het is geen uitgemaakte zaak en moet in samenwerking met de tussenpersonen die aan de proef meedoen, verder vorm krijgen. Het is de bedoeling dat we hiervan leren en verbeteringen aanbrengen. We hebben ons zelf drie maanden de tijd gegeven. Dat kan iets meer worden, in ieder geval niet minder.”
Het project betreft voorlopig alleen nieuwe autoverzekeringen. Wel is er de hoop dat nog tijdens de proef mutaties doorgevoerd kunnen worden, want dan is het pas echt. “Voor de tussenpersoon is het belangrijk dat hij nieuwe verzekeringen en wijzigingen kan aanbrengen. Dus het is ons streven om dat tijdens deze proef te laten zien.”
Systeemhuizen
Volgens Baeten is het voor de tussenpersoon belangrijk dat hij vanuit één geïntegreerde werkplek al zijn handelingen kan verrichten, zonder te moeten wisselen van systeem. “De markt gaat uitmaken welk deel van de gegevens uniek is voor de tussenpersoon en welk deel open is voor maatschappijen. Voor mij is het helder dat de eigen commerciële gegevens van het intermediair exclusief voor hem toegankelijk zijn. Wij als intermediairmaatschappij hebben daar niets te zoeken.”
Baeten ziet de rol van de systeemhuispakketten wel langzaam veranderen. “Er zal een verschuiving in functionaliteit plaatsvinden. Delen ervan zullen van het internet geplukt kunnen worden. Ik heb het dan over application service providing.
Baeten bevestigt het beeld dat op Meeting Point in principe niet vanuit het systeemhuispakket gewerkt wordt. “We gaan kijken hoe we een koppeling tot stand kunnen brengen tussen het pakket van de tussenpersoon en Meeting Point, zodat in ieder geval niet alles opnieuw ingevoerd hoeft te worden. We gaan zeker met de systeemhuizen rond de tafel zitten.”
Uit reacties van tussenpersonen tijdens de NBVA Automatiseringsdag (zie ook pag. 11) bleek duidelijk dat zij niet weer via een nieuw systeem gegevens willen invoeren, maar dat juist vanuit hun administratiepakket willen doen. Volgens Baeten is dat lastig. “Er zijn zoveel versies van de huidige pakketten op de markt. Als je alleen al kijkt naar het verschil in afronden van bedragen binnen de diverse pakketten. Nee, ik denk niet dat het makkelijk is, maar dat er een goede koppeling moet komen, staat voor ons buiten kijf.” Over de rol van ABZ, het ICT-bedrijf voor de verzekeringsbranche, is Baeten duidelijk. “Zonder ABZ was er nu geen Meeting Point geweest. ABZ is geen participant, maar speelt een belangrijke rol in dit project.”
De uiteindelijke juridische vorm van Meeting Point moet verankerd zijn in de markt. En met ‘markt’ doelt Baeten op maatschappijen én tussenpersonen.

Reageer op dit artikel