nieuws

Verzekeraars moeten weer aan tafel met advocaten

Archief

Het Verbond van Verzekeraars zal namens de rechtsbijstandverzekeraars weer aan tafel moeten schuiven met de Nederlandse Orde van Advocaten (Nova). Aanleiding is de tijdelijke schorsing door minister Sorgdrager (Justitie) van de Verordening op de praktijkoefening in dienstverband.

Die Verordening moet de toetreding tot de Orde van Advocaten regelen van een aantal juristen, zoals bedrijfs- en overheidsjuristen, bureaus voor rechtshulp en juristen in dienst van rechtsbijstandverzekeraars. De Verordening is op 1 mei ingegaan, maar verzekeraars en advocaten zijn het nog altijd oneens over het moment waarop een verzekerde een vrije keuze voor een advocaat moet hebben.
Rechtsbijstandverzekeraars willen dat de bestaande regeling conform de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV) wordt gevolgd, de advocaten willen direct vanaf het begin van een zaak dat vrije keuze mogelijk is. Zo heeft de Nova dat ook in de Verordening vastgelegd, waarop verzekeraars weigerden toe te treden.
Het Verbond nam zelfs een extern adviseur in de hand om aan te tonen dat de vaststelling van de Verordening door Nova onrechtmatig is. Die adviseur, nota bene advocatenkantoor Houthoff, constateerde dat de Verordening geen voorschriften mag herbergen over zaken waarin de wet al voorziet (art. 29). De eis tot vrije advocaatkeuze gaat daar tegenin, aangezien de WTV al voorziet in een regeling over het moment waarop en de voorwaarden waaronder vrije advocaatkeuze mogelijk is.
Het Verbond heeft daarom bij minister Sorgdrager om gedeeltelijke schorsing van de Verordening gevraagd, wat zij bij Koninklijk Besluit inmiddels heeft ingewilligd. “Daar zijn we heel blij mee”, aldus Verbond-woordvoerster Anky van Leeuwen. “Het betekent concreet dat we weer moeten gaan overleggen met de Nova. Wij hebben nog een compromisvoorstel op tafel liggen. We hebben goede hoop dat dat tot overeemnstemming kan leiden.”

Reageer op dit artikel