nieuws

Verzekeraar moet redelijke opzeggingstermijn in acht nemen

Archief

Een opzeggingstermijn mag in de polisvoorwaarden niet te kort worden gesteld en bij opzeggen moet de verzekeraar rekening houden met de benodigde tijd voor de ontvangst van het bericht van opzegging, stelt de Raad van Toezicht.

Een verzekeraar zegt in een brief op 22 augustus 2000 de pakketverzekering van een verzekerde op per 5 september 2000. De verzekering omvat een uitgebreide inboedelverzekering en een avp. Reden voor de opzegging is het ongunstige schadeverloop: drie inbraken in anderhalf jaar. Verzekerde maakt bezwaar tegen de opzegging, omdat de in de polisvoorwaarden vermelde opzegtermijn van veertien dagen niet door de verzekeraar in acht is genomen: tussen de datum van de brief en de einddatum van de polis liggen dertien dagen, nog afgezien van de tijd die de postbezorging kost.
Verzekeraar erkent dat de vereiste termijn niet in acht is genomen en besluit de verzekering te herstellen. Wel is de verzekeraar voornemens de polis opnieuw op te zeggen omdat de verzekerde bij zijn laatste beroep op de verzekering opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
De Raad van Toezicht verklaart de klacht van de verzekerde gegrond. Een opzegtermijn stelt de verzekerde in staat een vervangende dekking te vinden. In geval de verzekeraar de verzekering opzegt, zal het vinden van een vervangende dekking enige tijd kunnen vergen. Een opzegtermijn mag daarom in de polis niet te kort worden gesteld en bij het opzeggen moet rekening worden gehouden met de tijd die gemoeid is met de ontvangst van het bericht van opzegging.
De Raad verbindt voor de verzekeraar geen consequenties aan het gegrond verklaren van de klacht, omdat de verzekering inmiddels weer in kracht is hersteld.

Reageer op dit artikel