nieuws

Verplichte fraudebestrijding zorgverzekeraars

Archief

Zorgverzekeraars Nederland gaat volgend jaar het Protocol Fraudebestrijding van het Verbond van Verzekeraars opnemen in de Gedragscode Zorgverzekeraars.

Tot nu toe zijn ziekenfondsen, in tegenstelling tot ziektekostenverzekeraars, vrij het Protocol Fraudebestrijding wel of niet te ondertekenen. Als het Protocol deel gaat uitmaken van de gedragscode zijn ook de ziekenfondsen verplicht de richtlijnen na te leven. Zij zijn dan verplicht fraude (door verzekerden en door medische hulpverleners) op een actieve manier aan te pakken, de procedures voor melding en aangifte te volgen, er een incidentenregister op na te houden en een fraudecoördinator aan te stellen. Zorgverzekeraars Nederland heeft een modelbeleidsplan opgesteld.

Reageer op dit artikel