nieuws

Vermeend geniet van ieder Meeùs-naambord

Archief

Als Willem Vermeend fietsend in en om Den Haag een naambord van Meeùs tegenkomt, geniet hij. Hij heeft dan even het Meeùs-gevoel. Negen maanden na zijn indiensttreding bij het intermediairbedrijf, is Vermeend gepakt door de verzekeringsbranche. “Het is nog uitdagender en boeiender dan ik dacht.” De voormalig PvdA-politicus zit dus nog wel even op zijn plek.

Hij tekende in januari voor ongetwijfeld de meest verrassende benoeming van 2003: Willem Vermeend bestuursvoorzitter van de Meeús Groep. Vermeend de fiscalist, de politicus als opvolger van Johan Boertjes, een assurantietussenpersoon tot in z’n tenen. Maar Vermeend vindt het zelf niet zo vreemd. “Ik ben een ondernemer, die iets uit zijn handen wil laten komen. Zo was het thuis al in de modelmakerij van mijn vader met zagen, timmeren en lakken en zo was het als politicus. Ik ben binnen de PvdA-fractie toch een kleine zelfstandige geweest en heb diverse initiatief-wetsvoorstellen gemaakt; die over spaarloon was natuurlijk de meest bekende. Verder heb ik de periode als kamerlid veel van mijn tijd besteed aan het bedrijfsleven, onder meer in verschillende raden van advies en commissariaten. De mooiste tijd was samen met Gerrit Zalm: het Belastingplan 21e eeuw maken. Dat kon je zien liggen en was op een bepaald moment af!”
“Na mijn aftreden als minister ben ik voor mezelf begonnen met WV Work.” Met de hem zo kenmerkende brede grijns legt hij uit dat deze bedrijfsnaam staat voor ‘Willem Vermeend Work’. “Ik deed van alles: verstrekte bedrijfsadviezen, deed journalistiek werk, gaf lezingen en stelde marketingplannen op. In die tijd ben ik ook door het Verbond van Verzekeraars gevraagd voorzitter te worden van de commissie Nationaal Pensioendebat.”
Oh ja, het Verbond. Al door de verzekeraars voor de rechter gedaagd om te getuigen over niet-nagekomen fiscale afspraken toen u nog bewindsman was?
Vermeend: “Neeeee. En ik denk ook niet dat het zal gebeuren. Uiteindelijk worden de regels mede bepaald door de Staten-Generaal – wel op voorstel van het kabinet natuurlijk – en daar heeft iedereen zich bij neer te leggen.”
Vermeend kreeg in het najaar van 2002 diverse aanbiedingen “uit de financiële sector”, maar een functie in een raad van bestuur was niet zijn eerste voorkeur. “Dat is toch een soort kabinet. Voor mijn gevoel gaat het daarin toch redelijk routinematig, gaat besluitvorming langzaam en duurt het lang voor je daar effecten van ziet.”
“Maar toen een headhunter belde met de vraag leiding te gaan geven aan een intermediairbedrijf in de assurantie- en onroerendgoedsector, sprak me dat aan. Ik zoek uitdagingen, wil risico lopen en ondernemen. En het intermediaire wereldje is een apart wereldje: ondernemend, creatief en met hart voor z’n klanten. Nee, ik zag er niet tegenop om een bedrijf met 2.700 medewerkers te gaan leiden. Bij Financiën gaf ik leiding aan 28.000 belastingambtenaren en dat beleid vervolgens nog eens verdedigen in én het kabinet én de Tweede Kamer. Een bedrijf leiden is minder ingewikkeld.”
Lat iets hoger
De eerste kennismaking met Meeùs deed Vermeend, alweer, op de fiets. “Op weg naar de Laan van Noordoost-Indië, waar een dependance van Sociale Zaken staat, kom je langs het kantoor van Meeùs. Ik kende de naam dus, maar wist niet meer dan dat het iets met verzekeringen te maken had. Trouwens, het ministerie heeft boven bij Meeús nog kantoorruimte gehuurd. Dat was wel grappig, want daar heb ik samen met Hans Hoogervorst nog mijn afscheid gevierd. Afscheid bij mijn nieuwe werkgever, bleek later.”
Als voorman van Meeùs wil Willem Vermeend vooral draagvlak creëren, enthousiasmeren, voor herkenning zorgen en het ondernemerschap prediken. “Een organisatie staat of valt met enthousiaste medewerkers. Geef ze dan ook de ruimte. De medewerkers moeten weten dat zíj het bedrijf zijn. Er moet een Meeùs-clubgevoel ontstaan, waarbij Meeùs staat voor topkwaliteit. Ons imago moet niet alleen zijn dat we groot zijn, maar vooral dat je bij Meeùs terecht kunt voor een deskundig advies, het beste advies. Bij Meeùs ligt de lat net iets hoger dan bij anderen en de buitenwereld moet weten dat dit zo is.”
Bezige bij
Vermeend leidt Meeùs niet vanuit de oorspronkelijke hoofdvestiging in Breda maar vanuit het nieuwe hoofdkantoor, een pand aan de Oranjestraat in hartje Den Haag, het politieke centrum van ons land. Het pand combineert een fraaie vergaderzaal met directie- en werkkamers die wat studentikoos aandoen. “Iedereen kan hier binnenlopen”, benadrukt Vermeend bijna ten overvloede. Dat gebeurt dan ook. Kort voor het interview komt bijvoorbeeld fiscaal expert Leo Stevens even buurten.
De voorman van Meeùs is een bezige bij. “Dit is mijn dagelijkse functie. Daarmee ben ik ongeveer vijftig uur in de week bezig; ik zit veel in de auto, onderweg naar afspraken en vestigingen.” Vermeend heeft daarnaast commissariaten bij de Nationale Vacaturebank.nl, uitzendbedrijf Randstad en Free Record Shop. En op de dag van het gesprek heeft Vermeend nog, in opdracht van het kabinet, een rapport gepresenteerd over het toekomstige stelsel van de studiefinanciering. “Was een mooie klus, om samen met studentenbonden en politieke jongerenorganisaties samen tot een unaniem advies te komen.”
Tweehonderd
De verzekeringssector is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, vindt Vermeend. “Nederland is op weg naar een kenniseconomie en op het gebied van verzekeringsproducten en pensioenen hebben wij een geweldige kennis. Daar lopen we mee voorop en daar kunnen we wat mee richting het buitenland. Er ligt een markt open, ook voor tussenpersonen.” Van internationale Meeùs-ambities wil Vermeend echter nog niet horen. “Nee, laten we eerst maar eens de beste speler van de Nederlandse markt worden. Er is nog genoeg werk te doen en hier zijn nog voldoende kansen. We zitten ook in België en hebben daar vorige maand nog een overname gedaan, maar daar houdt het internationaal mee op.”
De ambities moeten in ons land onder meer worden verwezenlijkt door in elke plaats met meer dan 50.000 inwoners een vestiging te hebben. “Meeùs moet voortdurend en overal in het land aanwezig zijn. We moeten herkenbaar blijven voor de klant. Juist het behoud van klanten is goud waard! Bestaande klanten moet je koesteren.”
Dichtbij de klant zitten, betekent dat Meeùs het huidige aantal vestigingen van 125 wil gaan uitbreiden tot om en nabij de 200. “Vooral in het noorden, oosten en westen valt er nog veel te doen. We kunnen in al die plaatsen óf zelf een kantoor beginnen óf een kantoor overnemen. We zijn momenteel met drie tot vijf kantoren bezig, voornamelijk in plaatsen waar we minder vertegenwoordigd zijn.”
Begin vorig jaar is besloten alle vestigingen te voorzien van het uithangbord Meeùs. Alleen volmachtbedrijf Nedasco is nog onder eigen naam actief, voor specifieke bouwverzekeringen wordt Meeùs Baneke gebruikt en de makelaars De Haan (Den Haag) en Ruijters (Maastricht) hebben nog hun eigen naam. De campagne ‘Meeùs. Goed geregeld dus.’ is gehouden en krijgt nu een vervolg met een campagne voor een nieuw ziekteverzuimproduct. De bekendheid van Vermeend wordt daarin weer gebruikt, net zoals eerder zijn hoofd in landelijke kranten verscheen om aandacht te vragen voor Meeùs en pensioenen. Het gaat Vermeend niet om de naambekendheid. “Dat is wel leuk, maar belangrijker is wat mensen erbij bedenken. Meeùs moet staan voor topkwaliteit, bereikbaar en deskundig. Dat is een opdracht voor de hele groep. Opleidingen, noem het de Meeùs Academy, worden dan ook heel belangrijk. Het gaat straks om het beste advies; daar wordt je op afgerekend.”
Assurantiën
Met 125 vestigingen (inclusief België) is Meeùs goed voor een jaarlijkse omzet van een kleine e 200 mln, waarvan ongeveer tweederde voor rekening van assurantiën komt en eenderde voor onroerend goed. Ten tijde van de fusie met Kamerbeek (in 1999) lag die verhouding nog op 50%-50%. Het belang van de verzekeringstak zal verder toenemen.
Vermeend: “Het zal van groot belang worden om beide takken van sport met elkaar te verbinden. Als we erin slagen onze kantoren meer te integreren, hebben we kans extra producten te verkopen, zoals hypotheken, levensverzekeringen en andersoortige verzekeringen. We streven naar een zodanige integratie dat de onroerend-goedactiviteiten maximaal kunnen bijdragen aan extra assurantieomzet. De tak onroerend goed moet mede dienstbaar worden aan de assurantieportefeuille; meer dan andersom.” In het lopende boekjaar is onroerend goed een zorgenkind. “We hebben daar last van de economische malaise. Met assurantiën zitten we aan de goede kant van de markt: ik moet voorzichtig zijn, maar we verwachten een omzetgroei ten opzichte van vorig jaar met meer dan 5%.”
Binnen verzekeringen staat de lamp gericht op het midden- en kleinbedrijf. “Dat is een absoluut speerpunt van beleid. Wij zijn deskundig op dat terrein. We moeten die markt nog meer verkennen en daar producten bij ontwikkelen en ik denk dan met name aan onderwerpen als pensioen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Mensen moeten meer en meer zelf opzij leggen voor hun oudedag en in de zorgsector ontstaat een geweldige markt. Als onderneming is het belangrijk zeker vijf jaar vooruit te kijken en daarbij producten en concepten te ontwikkelen.”
Als voorbeeld noemt Vermeend het jongste Meeùs-product ‘Ziekteverzuim de deur uit’, ontwikkeld door Meeùs in samenwerking met anderen. Naast een modulaire verzekering – van Aegon – tegen de kosten en verplichtingen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, biedt dit een bedrijf actieve begeleiding van zieke werknemers. Vermeend siert zelf prominent de internetsite (www.ziekteverzuimdedeuruit.nl) en speelt ook een rol in de reclamecampagne.
Zelfstandig
Het verzuimproduct is een concretisering van de wens van Johan van der Werf, directievoorzitter van Meeùs-eigenaar Aegon Nederland, om de fabricage en distributie van verzekeringsproducten meer te integreren. Van der Werf zei onlangs onder meer: “Van sommige kanalen (waaronder Meeùs) zijn we honderd procent eigenaar. Die kun je volgens jouw maatstaven laten werken. Aan anderen moet je nederig vragen of ze onze producten willen verkopen”.
Wat blijft er nog over van de zelfstandige tussenpersoon Meeùs?
“Die wens tot integratie is precies wat ik gevraagd heb. Wij kennen de markt en wij trekken soms de conclusie dat een bepaald product er anders uit moet zien. Ik wil rechtstreeks kunnen koppelen met een verzekeraar en af van de administratieve rompslomp. Maar dat vraag ik net zo goed van Aegon als van bijvoorbeeld AXA en Nationale-Nederlanden.”
“Meeùs is en blijft een zelfstandig bedrijf, dat geen enkele productieverplichting kent. Als Aegon het beste product levert, dan betrekken we een product van Aegon en anders niet. Onze aandeelhouder respecteert die vrijheid. In het kader van de zorgplicht als adviseur, zullen we meerdere producten moeten offreren en de beste keuze moeten maken. Als dan bijvoorbeeld Interpolis het beste product heeft, dan kiezen we daar voor.”
Bij het ontstaan van (Kamerbeek) Meeùs sprak Aegon nog de wens uit dat er meerdere aandeelhouders zouden komen voor het intermediairbedrijf, maar vooralsnog lijkt daar geen sprake van. Sterker nog, de Meeùs Groep lijkt eerder te worden uitgebreid met de zeventien kantoren (900 medewerkers) van de voormalige AXA-dochter Unirobe. Aegon bezit daarin sinds kort 45% van de aandelen. Vermeend: “Dat is een zelfstandige beslissing van Aegon geweest. Ik kan die goed begrijpen, want distributie is erg belangrijk en heeft een mooie toekomst. Maar integratie van Unirobe in Meeùs is niet aan de orde geweest.”
Maar als over vijf jaren uw ambitie is gerealiseerd en iedereen in Nederland de naam Meeùs kent en associeert met topkwaliteit, dan zou het toch raar zijn om namen als W.B.D. Lippmann en IAK niet voor zo’n merk in te ruilen?
“Nou, laten we eerst die ambitie maar eens verwezenlijken. Daarna zien we wel verder.”
Willem Vermeend: “De tak onroerend goed moet mede dienstbaar worden aan de assurantieportefeuille; meer dan andersom.”
Willem Vermeend (54), die zijn kinderjaren doorbracht in het Utrechtse Zuilen, verhuisde op zijn tiende levensjaar naar Hoogezand-Sappermeer, waar zijn vader een eigen houtbewerkingsbedrijf had: “mijn vader was meester-modelmaker”. De meest opvallende functies op zijn eigen CV staan niet bol van het ondernemerschap: studie fiscaal recht Rijksuniversiteit Groningen (tot 1972-1974), wetenschappelijk medewerker/docent fiscaal recht Rijksuniversiteit Leiden (1975-1984), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (1984-1994), staatssecretaris van Financiën (1994-2000) en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2000-2002). Sinds februari van dit jaar is Willem Vermeend bestuursvoorzitter van “een ondernemend bedrijf”, Meeùs Groep.

Reageer op dit artikel