nieuws

Verkoop leven- polis is belast

Archief

De opbrengst van een verkochte levensverzekering moet door belastinginspecteurs altijd gezien worden als belast inkomen bij de verkoper.

Dat heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd, om onduidelijkheid weg te nemen. Volgens de bewindsman is de jurisprudentie namelijk niet eenduidig. Hij verwijst naar twee uitspraken van de Hoge Raad van 15 december 1999, over gevallen waarbij belastingplichtigen een levensverzekering via een tussenpersoon verkopen aan een binnenlands belastingplichtige particulier met een zogeheten compensabel verlies. Na de verkoop wordt de levensverzekering terstond afgekocht en uit de afkoopsom betaalt de koper de koopprijs van de polis aan de verkoper.
De eerste uitspraak van de Hoge Raad (BNB2000/127c) sluit aan bij het oordeel van het Hof in Arnhem, dat stelt dat in werkelijkheid de verkoper de polis heeft afgekocht en dus de afkoopsom – althans de rentecomponent daarin – tot het inkomen van de verkoper moet worden gerekend. Het tweede arrest (BNB2000/126c) volgt een oordeel van het Hof Amsterdam dat geen sprake is van een schijnhandeling en dat de polisverkoper de verkoopsom onbelast kan genieten.
“De feiten en omstandigheden zijn naar mijn mening in beide gevallen gelijk”, stelt de staatssecretaris nu. Hij vindt dat de lijn van de Hoge Raad in de Arnhemse zaak moet worden gevolgd. “Bij verkopers van levensverzekeringen dient de inspecteur derhalve het standpunt in te nemen dat sprake is van een belaste verkoop.”

Reageer op dit artikel