nieuws

Verkeersactie Arag

Archief

Verkeersactie Arag

Rechtsbijstandverzekeraar Arag is deze maand een actie gestart om de verkeersmodule onder de aandacht te brengen. Kopers van auto’s of motoren, nieuw of occasion, kunnen bij het intermediair gratis de verkeersmodule sluiten. Wie de polis in 2004 niet tegen premiebetaling wil voortzetten, moet dit voor 1 december kenbaar maken.
Zorgkosten
De uitgaven in de gezondheidszorg en welzijnszorg zijn in 2002 met 11,0% respectievelijk 13,1% gestegen. In het totaal ging het om e 52 mld. Dit blijkt uit voorlopige CBS-cijfers. De stijgingen vloeiden vooral voort uit hogere loonkosten en hogere tarieven van vrije beroepsbeoefenaren.
Ziekenfondspakket
Röntgenfoto’s bij de tandarts worden per 1 juli uit het ziekenfondspakket gelicht. Het is de bedoeling dat begin 2004 opnieuw in het pakket wordt gesneden. Gedacht wordt aan versmalling van de dekkingen voor tandarts en fysiotherapie en uitsluiting van bepaalde medicijnen. Ook de AWBZ-dekking moet inkrimpen, onder meer wat betreft de thuiszorg.
Ziekenfondsoverstappers
Begin dit jaar zijn 220.000 volwassen ziekenfondsverzekerden overgestapt op een ander fonds. In totaal zijn 1,4 miljoen ziekenfondsverzekerden ooit overgestapt. Ongeveer twee miljoen heeft wel eens naar die mogelijkheid geïnformeerd. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo onder 1.318 ziekenfondsverzekerden. Drie van de vijf geven hun ziekenfonds het rapportcijfer 8. Bijna achtduizend geven maximaal een 5.
Intex en NVA
Internetbedrijf Intex (voorheen Interplein) gaat samenwerken met de NVA. Leden krijgen bij Intex 10% korting op producten als complete sites, losse rekenmodules en een ‘digitale financiële assistent’ voor de bezoekers van de site van de tussenpersoon.

Reageer op dit artikel