nieuws

Vereniging PEP start met cursussen personenschade

Archief

Naast haar maandelijkse reguliere bijeenkomsten gaat de vereniging Platform Experts Personenschade (PEP) cursussen geven die een dagdeel beslaan.

De cursussen (van 16.00 uur tot 20.45 uur, inclusief eenvoudige maaltijd) worden gegeven in Het Oude Tolhuis te Utrecht, waar ook de andere bijeenkomsten van het PEP worden gehouden.
In de cursussen worden nieuwe wetgeving, recente rechtspraak, pas verschenen literatuur en andere actuele ontwikkelingen op het gebied van de personenschadepraktijk toegelicht. De deelnemers ontvangen tevoren per e-mail de beschikbare teksten van de rechtspraak die bij de voordracht besproken zal worden. Tot enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst kunnen deelnemers per e-mail vragen aan de inleiders stellen, die op het eind van de bijeenkomst worden behandeld.
Programma
Het programma voor het najaar 2003 en voorjaar 2004 ziet er als volgt uit:
– 24 september 2003: a) recente ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur op het gebied van de kwalitatieve aansprakelijkheid (aansprakelijkheid ouder voor het kind, aansprakelijkheid voor gebouwen, aansprakelijkheid wegbeheerder, aansprakelijkheid zelfstandige hulppersonen, aansprakelijkheid voor producten); b) bespreking recente rechtspraak en literatuur over omvang en begroting personenschade: smartengeld (coma, shock, affectie, wrongfull birth and -life), fiscale aspecten, schadebegroting bij zelfstandigen (bedrijfsbeëindiging), wettelijke rente (datum opeisbaarheid) en hanteren en redigeren voorbehoud (bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst).- 25 november 2003: a) actuele ontwikkelingen in literatuur en rechtspraak op het gebied van causaliteit (omkeringsregel), bewijs en bewijslastverdeling, en eigen schuld in verband met causaliteit; b) actuele rechtspraak en jurisprudentie op het gebied van het verzekeringsrecht, voor zover van belang voor de personenschadepraktijk, stand van zaken komend nieuw verzekeringsrecht (de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer heeft plaatsgevonden).- 6 januari 2004: overzicht van literatuur en jurisprudentie van het laatste halfjaar op het gebied van de personenschade, waarbij aan de orde komen arbeidsongevallen, medische aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en gevaarzettingsarresten.- 18 maart 2004: stand van zaken met betrekking tot buitengerechtelijke kosten, regres, smartengeld en affectieschade.Kosten
De kosten voor het bijwonen van een bijeenkomst bedragen voor leden van het PEP per keer e 185. Bij een voorinschrijving op ten minste drie komende bijeenkomsten – te zijner tijd naar keuze te bepalen – bedraagt de totale deelnameprijs e 500. Voor niet-PEP-leden bedraagt de cursusprijs e 215 en bij voorinschrijving op drie – nader te kiezen – bijeenkomsten e 600. In de cursusprijs zijn inbegrepen de cursusmap, de per e-mail van tevoren toe te zenden teksten en de maaltijd tijdens de pauze. Advocaat-deelnemers ontvangen vier opleidingspunten per bijeenkomst.
Voor meer informatie: peptalks@velperpoort.nl.

Reageer op dit artikel