nieuws

Vereniging Aegon naar minderheidsbelang

Archief

Het stemrecht van de Vereniging Aegon in de naamloze vennootschap Aegon wordt teruggebracht van 52% naar 33%.

Het is voor het eerst sinds het ontstaan van Aegon in 1983 – na een fusie van AGO en Ennia – dat de Vereniging Aegon, rechtsopvolger van de voormalige onderlinge verzekeraar AGO, haar stemrecht laat dalen tot onder de 50%. Dat stemrecht heeft altijd gegolden als bescherming tegen een (vijandige) overname.
De Vereniging Aegon verkoopt 350 miljoen van de 522 miljoen in haar bezit zijnde gewone aandelen Aegon. Het belang in de gewone aandelen slinkt hierdoor van 37% tot 12%. De Vereniging bezit echter 100% van de 440 miljoen preferente aandelen, waardoor haar totale (stemrecht)belang in Aegon nog 33% is. De enige claim die de vereniging doet, is dat ze “het voornemen heeft haar resterende bezit van gewone aandelen Aegon in de nabije toekomst te handhaven”. Preferente aandelen – aandelen die met voorrang recht geven op een vast dividend – kunnen dus wél in de etalage worden gezet.
Met de verkoop verlaagt de Vereniging Aegon haar schulden van zo’n e 3,6 mld met e 1,5 mld. Met de resterende verkoopopbrengst van naar schatting e 2,35 mld wordt het agio op de preferente aandelen verhoogd, waardoor Aegon zelf kortetermijnleningen kan verlagen en in verdere groei kan investeren. Aegon boekte vorig jaar e 2,4 mld winst bij een omzet van bijna e 32 mld.

Reageer op dit artikel