nieuws

Verbond wil nog dit jaar oplossing terreurdekking

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft een stuurgroep ingesteld, die voor het eind van dit jaar moet uitzoeken hoe het terrorismerisico gedekt moet worden. De NVA wil gelijktijdig de opzegging per 1 januari van een groot aantal industriële brandpolissen ongedaan maken.

“Wij hebben grote moeite met de manier waarop nogal wat ver-zekeraars onze leden voor voldongen feiten stellen”, zegt NVA-directeur Niels Mourits, doelend op de late opzegging van brandpolissen door enkele verzekeraars. Uiterste opzegdatum was 1 oktober; de opzeggingen kwamen bij de assurantiemakelaars binnen op 28 september.
Het Verbond van Verzekeraars meldde eerder de oprichting van een stuurgroep die gaat onderzoeken hoe terreurrisico’s in de toekomst gedekt kunnen worden. Herverzekeraar Münchener Rück heeft al voorgesteld het terrorismerisico voortaan te scharen onder ‘groot molest’, dat is uitgesloten van dekking.
“De opzeggingen betekenen niet automatisch dat voor de betrokken ondernemingen de dekking voor schade door terroristische aanslagen wordt uitgesloten”, aldus Verbondswoordvoerder Gert Kloosterboer. De stuurgroep wil, onder leiding van voorzitter sector Schade Henri van Lent, ruim voor het eind van het jaar met een advies komen. “Wij kunnen dan tijdig een alternatief bieden. De herverzekeraars hebben kort voor 1 oktober geadviseerd de polissen pro forma op te zeggen. Dus de verzekeraars hadden daar niet veel tijd meer voor”, zegt Kloosterboer. “Maar het betekent niet dat de terreurdekking daarmee komt te vervallen.” Hoe die dekking er dan uit moet komen te zien, is nog niet duidelijk. De kans dat de steun van de overheid ingeroepen zal worden, is groot.
Spoedberaad
Na spoedberaad van de sectie Makelaars ter Beurze en het bestuur heeft de NVA besloten zo snel mogelijk in overleg te treden met de verzekeraars. Mourits: “Wij hebben de leden voorbeeldteksten gegeven om te kunnen reageren op de opzeggingen. Sommige verzekeraars hebben de polissen opgezegd zonder te benoemen om welke verzekerden het gaat; andere hebben wel de betreffende polissen benoemd. Enkele, waaronder Royal & SunAlliance, hebben alleen gemeld dat het misgaat en dat de tussenpersoon zo snel mogelijk verder wordt geïnformeerd. In totaal gaat het om tien tot twaalf maatschappijen. Wij realiseren ons dat er een probleem is, maar het gaat ons om de manier waarop de boodschap is gebracht. Wij zijn op 28 september geconfronteerd met een groot aantal ‘vijf voor twaalf’-opzeggingen. Wij hebben de leden geïnformeerd en een brief aan het Verbond geschreven. Daarin zeggen we onder meer dat de communicatie met onze leden beter kan. Wij zetten voorlopig in op het opschorten van de opzeggingen. Definitieve wijzigingen kunnen dan later met terugwerkende kracht per 1 januari ingaan”.
Afwachten
Rolf van der Wal, voorzitter van Aon Risico Management, wacht de resultaten van de stuurgroep van het Verbond af. Van der Wal denkt dat de eerder genoemde premieverhogingen van 20 tot 30% met uitschieters tot 200% door de aanslagen van 11 september nog enkele malen hoger zullen uitpakken. “Er was natuurlijk al sprake van een verhardende brandmarkt, dus premiestijgingen zaten er toch aan te komen. De manier waarop schade door terrorisme gedekt gaat worden, hangt af van de opstelling die de verzekeraars kiezen. Wij zouden bijvoorbeeld beurspolissen over kunnen sluiten, wanneer verzekeraars individueel een standpunt innemen. Wij hopen natuurlijk dat de verzekeraars die actief zijn in de co-assurantiemarkt dat gaan doen. Risico’s die de één niet verzekert, kunnen wij dan bij de ander onderbrengen. Maar het ziet er nu naar uit dat men in de stuurgroep van het Verbond collectief een standpunt gaat bepalen.”
Preventie
In het kielzog van de dreigende premiestijgingen wordt ook het belang van brandpreventie benadrukt. Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) wijst erop dat zich in de eerste negen maanden van 2001 al 98 grote branden (schade meer dan ( 2 miljoen) hebben voorgedaan met een totale schade van bijna ( 1 miljard. In heel 2000 vonden 97 grote branden plaats met een schade van ruim ( 1,4 miljard. “Deze cijfers onderstrepen het belang van meer aandacht voor brandpreventie”, aldus het NCP. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde onlangs al aan dat de regels voor brandpreventie strak zullen worden aangehaald.

Reageer op dit artikel