nieuws

Verbond van Verzekeraars richt opvangmaatschappij op

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale vennootschap opgericht, die als opvangmaatschappij moet dienen voor in financiële moeilijkheden verkerende levensverzekeraars. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) beslist over eventuele inzet van de ‘Opvang I NV’.

De opvangmaatschappij moet een noodregeling voor of een faillissement van een levensverzekeraar voorkomen. Eind vorig jaar is de ‘Opvangregeling Leven’ opgenomen in de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV). Vorige maand heeft het Verbond de maatschappij Opvang I opgericht.
De PVK kan de opvangmaatschappij voor twee doeleinden gebruiken: of om een noodlijdende levensverzekeraar tot herverzekering van risico’s te dwingen, of om een verplichte overdracht van de portefeuille te regelen. Dat laatste zal het geval zijn al er geen vertrouwen is in het zittende management van de maatschappij in problemen.
Inbreng kapitaal
Omdat Opvang I het verzekeringsbedrijf gaat uitvoeren, moet deze op grond van de WTV bij de PVK een vergunning gaan aanvragen. Om aan de vereiste solvabiliteitsmarge te voldoen, moeten de onder toezicht staande levensverzekeraars kapitaal inbrengen. Dat zal – naar rato van het brutopremie-inkomen – deels geschieden via achtergestelde leningen en deels via aankoop van aandelen van de opvangmaatschappij. Het Verbond heeft het benodigde minimumkapitaal van e 45.000 gestort.
In totaal moeten de verzekeraars e 200 mln ter beschikking stellen voor opvang. Voor de opvang van één individuele verzekeraar is e 100 mln beschikbaar. “Met dit bedrag kan in beginsel het overgrote deel van de verzekeraars geheel worden opgevangen en de grootste tien verzekeraars gedeeltelijk”, zo schatte minister Zalm destijds in bij de indiening van het wetsvoorstel.
Bestuur
De opvangmaatschappij wordt bestuurd door het Verbond van Verzekeraars. Echter, bestuursleden mogen, net als overigens de leden van de raad van commissarissen, geen bestuurder of werknemer zijn van een bijdragende verzekeraar. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het financieel gezond maken van de portefeuille en het, gedurende de opvang, zoeken naar gegadigden voor de portefeuille. Verkoop dient te geschieden via een openbare procedure, zodat iedere verzekeraar de mogelijkheid wordt geboden om de portefeuille te kopen. Bij verkoop worden de belangen van de polishouders als leidraad genomen.
Als de portefeuille is verkocht, kan de opvang worden beëindigd. De uitstaande aandelen worden ingetrokken, met terugbetaling van het op de aandelen gestorte bedrag. Daarnaast zullen de achtergestelde leningen worden terugbetaald. Tevens ontvangen de bijdragende verzekeraars een vergoeding in de vorm van dividend (gereserveerde winst) en rente. Een eventueel batig saldo zal worden uitgekeerd aan de oorspronkelijke verzekeraar.
Bij verplichte herverzekering zal gedurende de opvang geheimhouding worden betracht. Reden is dat “negatieve publiciteit gedurende de gehele opvang de verzekeraar en daarmee de portefeuille kan schaden”.

Reageer op dit artikel