nieuws

Veel mestbassins mogelijk onverzekerd

Archief

De Technische commissie Schadepreventie van de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) wijst erop dat veel mestopslagplaatsen, de zogenaamde mestbassins, mogelijk niet zijn verzekerd.

De Besluiten mestbassins voor melkrundveehouderijen en akkerbouwers zijn op 1 juni 1987 van kracht geworden. Voor mestbassins die zijn geïnstalleerd na deze datum geldt het ‘besluit mestbassins milieubeheer’. Hierin is onder meer de verplichting vastgelegd tot het (laten) uitvoeren van een beoordeling. Daarbij geldt een referentieperiode: het tijdsbestek waarbinnen de constructie moet blijven voldoen aan de gestelde eisen. Deze periode varieert per bassintype en gebruikt materiaal. Voor betonnen, stalen, houten en gemetselde constructies geldt een referentieperiode van twintig jaar; voor constructies van folie en kunststoffen geldt een periode van tien jaar. Na het verstrijken van de referentieperiode moet opnieuw beoordeling plaatsvinden.
Voor alle bassins geldt dat de dekking van de verzekering eindigt wanneer de referentieperiode is verstreken. “Het merendeel van de mestbassins in Nederland is na 1 juni 1987 geïnstalleerd. Dit betekent dat voor een groot aantal foliebassins de referentieperiode binnenkort zal zijn verstreken, of mogelijk inmiddels al verstreken is”, stelt de technische commissie.

Reageer op dit artikel