nieuws

Veel kleine werkgevers uit de WAO gestapt

Archief

Duizenden kleine werkgevers hebben kort voor oktober een aanvraag gedeponeerd om per 2003 uit het WAO-stelsel te stappen. Zij wilden voorkomen dat zij meer WAO-premie zouden gaan betalen.

Voor de sluitingsdatum 1 oktober hebben circa 26.000 werkgevers aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gevraagd om op 1 januari 2003 uit het WAO-stelsel te mogen stappen. Dat waren er fiks meer dan in andere kwartalen. Tot oktober waren er namelijk 4.801 werkgevers ‘eigen-risicodrager’, dat wil zeggen: ‘uit het WAO-stelsel gestapt’. Van de 16.000 aanvragen zijn er 10.000 gehonoreerd. Het aantal eigen-risicodragers is hiermee dus bijna verdrievoudigd.
De toeloop rond oktober had te maken met het afschaffen van de Pemba voor kleine werkgevers. “Die 16.000 aanvragen kwamen voornamelijk van de kleine werkgevers, dat wil zeggen: werkgevers met een loonsom van e 60.000”, zegt UWV-woordtvoerster Dianne Paarhuis. Exacte aantallen kan zij niet geven. De kleine werkgevers vallen sinds het begin dit jaar niet meer onder de Wet Pemba. Zij moeten nu – bovenop de WAO-basispremie die voor alle bedrijven geldt – niet langer een ‘gedifferentieerde’ WAO-premie betalen, maar een vaste premie van 2,38%. Velen van hen zijn daardoor duurder uit. Voor hen loont het de moeite om uit het WAO-stelsel te stappen en zelf risicodrager te worden.
Op 1 oktober sloot de laatste mogelijkheid om begin 2003 uit het WAO-stelsel te stappen. Omdat uitwerking van de nieuwe maatregel pas kort voor 1 oktober bekend werd, hadden veel werkgevers niet de tijd om goed te bekijken wat voor hen het voordeligste was of om de zaken financieel goed te regelen. Het ziet er naar uit, dat een aantal aanvragen overhaast zijn ingediend en dat vele werkgevers de aanvraag hebben ingediend met het idee deze in een later stadium in te trekken als zou blijken dat uitstappen voor hen niet voordeliger is. Van de 26.000 aanvragen zijn er 13.000 niet gehonoreerd. “In 10.000 gevallen was dat, omdat het financiële risico niet of onvoldoende was afgedekt door een bankgarantie of verzekering, en in 3.000 gevallen was dat om een andere reden”, zegt Paarhuis. “Het gaat daarbij niet uitsluitend om afwijzingen van het UWV, maar ook om intrekkingen door de werkgevers.”
Onlangs heeft minister De Geus de Tweede Kamer voorgesteld om kleine werkgevers alsnog een eenmalige kans te geven om uit het WAO-stelsel te stappen. Daar is nog geen besluit over genomen.

Reageer op dit artikel