nieuws

Veel aandacht voor kwaliteit adviseurs op Hypotheken Event

Archief

Op het onlangs gehouden Hypotheken Event werd veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de advisering over hypotheken door tussenpersonen. Daarbij werden ook de geldverstrekkers aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het imago van de branche.

NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader legde tijdens de tweedaagse IIR-conferentie de toehoorders nog eens uit welke wijzigingen de adviseurs op toezichtgebied staan te wachten. Hij benadrukte dat de hypotheekadviseur in zijn advies niet alleen meer kan stilstaan bij het hypotheekproduct, maar de gehele financiële situatie van de klant in ogenschouw moet nemen. Verder moeten in financiële producten met een beleggingsrisico garanties worden ingebouwd. “Belangrijk is ook, dat we niet terechtkomen in een ‘best advice’-situatie. In Engeland is al gebleken dat dit niet werkt. Daar krijgt de verzekerde een steekwagen vol papieren die hij niet leest. De adviseur laat de klant blind tekenen.” De financiële bijsluiter is in de ogen van Van Voorst Vader niet nodig. “Daar heeft men geen behoefte aan. Welke klant wil zich nou verdiepen in zoiets als áfslagpercentages?”
Honorering op declaratiebasis holt volgens Van Voorst Vader de maatschappelijke functie van de adviseur uit. Op dit vlak kreeg de NBVA-voorzitter nogal wat tegengas van een vertegenwoordiger van de Consumentenbond, die pleitte voor een andere honoreringsvorm. “Er is te veel aandacht voor de provisie”, repliceerde Van Voorst Vader. “De vertrouwensrelatie brengt met zich mee dat de adviseur zich inspant voor het beste advies. De inkomenscomponent, die is overgeaccentueerd in de media, is ondergeschikt.”
Geen verbreding
Kees van de Kerk, marketingmanager bij De Hypotheker, nam in zijn presentatie het standpunt in dat de hypotheekadviseur zich juist níet met andere zaken dan het hypotheekproduct moet bemoeien. “All finance is niet hetzelfde als cross-selling. Specialisatie is in het belang van de klant. Vaak is het hypotheekaanbod al te breed voor een hypotheekadviseur, dus waarom zou hij zich dan nog meer gaan verbreden?” De Hypotheker zet de Financiële Coach in voor de advisering over andere producten dan hypotheken. Daarmee moet ook de klantentrouw bevorderd worden. “Gebleken is, dat na zes jaar gemiddeld nog maar 40% van de via ons gesloten hypotheken staan ingeschreven bij het Kadaster. Wij willen dichter bij de klant blijven”, aldus Van de Kerk.
Hypotheker-directeur Bas Millenaar ging nader in op het slechte imago van de branche. Hij wees de financiële instellingen aan als oorzaak van deze problemen, onder meer door torenhoge financieringen, een verouderde beloningsstructuur en de gebrekkige arbeidsethiek. “De opkomst van ‘internetvrijbuiters’ die met sites klanten proberen te werven voor geldverstrekkers, doen ons imago ook al geen goed. De financiële instellingen verpesten de branche”, aldus Millenaar. Hij stelde dan ook de vraag aan de verzekeraars: “Wanneer kiest u voor kwaliteit?”

Reageer op dit artikel