nieuws

Univé zet mes in organisatiestructuur

Archief

Univé heeft de organisatiestructuur veranderd. Een aantal activiteiten is weggehaald bij de verzekeringsbedrijven en is gebundeld in business-units.

Univé zegt desgevraagd, dat de wijziging van de organisatiestructuur – die geen verandering met zich meebracht voor de juridische structuur – niet is ingegeven door een ophanden zijnd samenwerkingsverband. Univé praat namelijk al geruime tijd met zorgverzekeraar VGZ over een fusie of een andere vorm van samenwerking. Volgens Univé-woordvoerster Margreet Arendsen zijn die besprekingen nog steeds gaande maar niet op een dusdanige wijze dat daar binnenkort iets van te verwachten valt.
De coöperatie Univé Verzekeringen, waaraan de diverse verzekeringsbedrijven ‘hangen’, is opgetuigd met een aantal business-units en organisatieonderdelen. De verantwoordelijkheid voor groei en rendement is weggehaald bij de betreffende verzekeringsbedrijven en is ondergebracht in een business-unit Schade en een business-unit Zorg. De ontwikkeling van nieuwe activiteiten (waarbij het vooral zal gaan om de sectoren leven en financiële dienstverlening) is ondergebracht in de business-unit Development. De organisatie van de distributiekanalen is nu gebundeld in het bedrijfsonderdeel Distributie. Het Commercieel bedrijf is opgesplitst: er is een bedrijfsonderdeel Strategie opgericht en de overige activiteiten zijn verdeeld over de betreffende verzekeringsbedrijven.
Benoemingen
Directeur van de business-unit Schade is mr Jan Hennekam (40), directielid van het verzekeringsbedrijf Schade. Directeur van de business-unit Zorg is drs Frank Vos (45) die sinds februari van dit jaar directeur is van het verzekeringsbedrijf Zorg. Drs. Jan Kuper (47) verwisselde zijn functie van directeur Financieel Economische Zaken voor die van directeur van de business-unit Development. Hij was en is tevens plaatsvervangend algemeen directeur van Univé.
Directeur van het bedrijfsonderdeel Distributie is drs. Martin Visser, die directeur was van één van de onderlingen die bij Univé is aangesloten. Jan Vlasblom (45) die directeur was van het nu opgesplitste Commercieel bedrijf, is directeur van het bedrijfsonderdeel Strategie. Drs. Peter Westdijk is op interimbasis Jan Kuper opgevolgd als directeur Financieel Economische Zaken.
Los van de organisatorische wijzigingen is mr Jan Dijkstra (41) kortgeleden benoemd tot adjunct-directeur Personeel & Organisatie (deze afdeling heeft geen directeur). Dijkstra die Jan Engelen is opgevolgd die naar Interpolis is vertrokken, was bij Univé afdelingsmanager bij het verzekeringsbedrijf Zorg.

Reageer op dit artikel