nieuws

Univé Zeeland verkiest Rabo/Interpolis boven eigen landelijke

Archief

organisatie

De onderlinge Univé Zeeland in Middelburg stapt per 1 januari komend jaar uit de landelijke Univé-organisatie. De brandverzekeraar gaat een nauwe samenwerking aan met vier Rabobanken op Walcheren en Noord-Beveland en met Interpolis, de verzekeringsdochter van de coöperatieve bank.
Het uitstappen van Univé Zeeland (tien medewerkers) uit de Univé-organisatie houdt volgens directeur Marcel Suylen (34) geen verband met de mislukte poging van Rabo-dochter Interpolis eerder dit jaar om tot een verregaande samenwerking te komen met de Univé-organisatie. “Nee hoor, we waren voor die tijd al in gesprek met de vier Rabobanken, waarvan die in Middelburg de leidende rol heeft. Maar ik had natuurlijk graag gezien dat die samenwerking erdoor was gekomen, want dat was voor ons makkelijker geweest.”
Als directe aanleiding voor het aangaan van een samenwerking met de Rabobank(en) noemt Suylen het commerciële perspectief op langere termijn. “De noodzaak tot schaalvergroting dwingt ons aansluiting te zoeken bij een partij die de Zeeuwse markt, met zijn eigen specifieke kenmerken, goed kent. De landelijke Univé-organisatie kon ons dat perspectief niet bieden. Een fusie met ZLM of Algemene Zeeuwse was niet aan de orde, omdat we een voorkeur hebben voor aansluiting bij een coöperatieve organisatie die bij ons past. Niet voor niets hebben we in het verleden altijd zaken met de Rabobank gedaan. Wat dat betreft worden oude banden weer aangehaald.”
Overheveling
De nauwe samenwerking leidt tot een overheveling van de commerciële activiteiten van de brandonderlinge naar de vier Rabobanken. De onderlinge gaat daardoor als ‘papieren’ risicodrager fungeren, die eigendom blijft van de leden/verzekerden. “Alle medewerkers treden in dienst van de vier regionale Rabobanken”, vertelt Suylen. Zelf is hij benoemd tot adjunct-directeur van het op te richten gespecialiseerd verzekeringscentrum in Middelburg waar centraal alle bedrijfsverzekeringen worden beheerd. De particuliere brandportefeuille van Univé Zeeland wordt verdeeld over de vier regionale banken, die via hun zestien kantoren de advisering, verkoop en schadebehandeling voor hun rekening nemen. Interpolis treedt als 100% herverzekeraar op.
Univé Zeeland had vorig jaar een brutopremie-inkomen van ( 1,9 (1,8) mln, een technisch resultaat van ( 0,5 (0,4) mln en een nettowinst van ( 0,2 (0,2) mln.

Reageer op dit artikel