nieuws

Univé investeert in uitbouw franchiseketen ‘Mijn Makelaar’

Archief

Univé investeert de komende jaren in de uitbouw van een franchiseketen voor bemiddeling in onroerend goed. Zes advieskantoren zijn inmiddels operationeel onder de naam ‘Mijn Makelaar’. Doelstelling is in 2005 dertig tot veertig vestigingen door heel het land te tellen.

De o/g-franchiseformule is door Univé in huis ontwikkeld. Primair wordt beoogd om de circa 150 lokaal of regionaal werkende Univé-onderlingen met een NVM-makelaar te laten participeren in een Mijn Makelaar-vestiging. Doelstelling van de adviesketen is “de aan- en verkoop van onroerende zaken in de particuliere sector en de daarop gerichte financiële advisering”, aldus de gedeponeerde statuten.
De activiteiten van de overkoepelende coöperatie Mijn Makelaar (Zwolle) zijn gefinancierd door Univé en woningbouwcorporatie Aedes (De Bilt), die achtergestelde leningen verstrekten van e 337.000, respectievelijk bijna e 48.000. De ontwikkelingskosten van de formule bedroegen zo’n e 2 ton eind 2000. De coöperatie draaide in dat jaar met verlies: e -129.000.
Toegevoegde waarde
De dagelijkse leiding van de coöperatie is in handen van Patrick van der Valk (formulemanager) en Dave Rijkse (marketing en promotie), beiden in loondienst van Univé. Zij vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van Jan Kuper, directielid van Univé Verzekeringen.
De toegevoegde waarde van de franchiseketen voor Univé is volgens Van der Valk tweeledig. “Enerzijds verbreding van de dienstverlening en dus van de inkomsten, anderzijds realisering van een nieuw kanaal voor de afzet van hypotheken en verzekeringen”.
De afgelopen maanden zijn er ‘stilzwijgend’ vestigingen geopend in Hardenberg, Deventer, Wormer, Schagen, Giessenburg en Hoogeveen. Voor toetreding tot de franchiseketen betalen de deelnemers een entreebedrag van e 11.345, een vaste fee van e 2.270 per jaar en een maandelijkse fee van 5% over de omzet aan de coöperatie ter dekking van de kosten voor onder meer inrichting, marketing(acties) en promotie.
Mijn Makelaar heeft een website (www.mijnmakelaar.nl) waarop onder meer het woningaanbod van de lokale vestigingen kan worden bekeken.

Reageer op dit artikel