nieuws

Uniseks

Archief

De Kamerleden Depla en Bussemaker willen dat de overheid een eind maakt aan het verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de premies voor levensverzekeringen

De PvdA-politici vinden dat het sekseverschil als uitgangspunt voor de premiestelling is achterhaald en sturen dus aan op het schrappen van de uitzonderingsbepaling in de Wet Gelijke Behandeling (WGB). Het PvdA-plan wordt indirect al gesteund door de branche. Medio vorig jaar stelde het Actuarieel Genootschap in een reactie op het ‘rijkentarief’ van Legal & General dat de levensverwachting van man en vrouw louter afhangt van levensstijl en arbeidsomstandigheden. Premies zouden daarop moeten zijn geënt. Interpolis-topman Piet van Schijndel keurt elke premiedifferentiatie op basis van risicoverschillen waarvoor de verzekerde niet verantwoordelijk kan zijn, zelfs af. Ook René van der Smeede (Zwitserleven), ooit fel tegen unisekspremies (“Herenfietsen zijn anders dan damesfietsen”), is geheel om. Hij verwacht binnen vijf jaar volledige premiegelijkstelling, te beginnen in de collectieve markt. Gelet op de jongste onderzoeken kan worden vastgesteld dat de kloof tussen mannen en vrouwen vrijwel is gedicht. Het aandeel van beide seksen in het arbeidsproces groeit snel naar elkaar toe, enerzijds omdat vrouwen meer gaan werken, anderzijds omdat mannen ervoor kiezen vaker thuis te zijn. Qua levensstijl is min of meer dezelfde trend te bespeuren: vroeger was roken en drinken vooral een zaak van mannen, vandaag de dag lijkt het wel precies omgekeerd. Deze ‘nivellering’ zal moeten worden vertaald in een aanpassing van de premiestelling voor levenpolissen, want het is immers niet (meer) te rechtvaardigen dat een sportende mannelijke geheelonthouder een hogere risicopremie moet betalen dan een stevig innemende en rokende (zaken)vrouw? Een afwijkende premie puur op grond van verschillen waaraan niemand wat kan doen, is maatschappelijk onaanvaardbaar. Bepalend is niet geslacht of afkomst, maar het sociale gedrag. Hoe leeft men en welke voorzorgen worden genomen om risico’s te voorkomen of te beperken? Afwijkende premies moeten gereserveerd worden voor ‘a-sociale’ verzekerden, waaronder stugge rokers en notoire brokkenmakers. Of het hiervan komt? Zolang genoemde uitzonderingsbepaling in de WGB niet is geschrapt, zullen verzekeraars zich niet of nauwelijks laten stimuleren. Enerzijds zijn hun IT-systemen er niet op ingericht, anderzijds is het commercieel nauwelijks aantrekkelijk. Het wachten is dus op de wetswijziging, pas daarna zal de vrije marktwerking bepalen op welk niveau verzekeraars hun unisekstarieven gaan vaststellen. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel