nieuws

Tussenpersoon is traagheid Arag zat

Archief

Assurantiekantoor Boidin (Hulst) is de trage administratieve handelingen van rechtsbijstandverzekeraar Arag zat. Het kantoor uit Zeeuws Vlaanderen zegt daardoor zelfs provisie-inkomsten mis te lopen.

“Op 5 januari van dit jaar hebben wij een – naar wij dachten heel simpele – intermediairwijziging gezonden naar Arag. Tot op heden (16 augustus) hebben wij hierover van de maatschappij nog niets ontvangen. In de tussentijd blijft de polis dus nog op het oude intermediair staan, die voor de polis weer zijn vijfjarige provisie gaat ontvangen. Als je dit aan Arag uitlegt, dan krijg je de mededeling dat de wijziging maar eerder verzonden had moeten worden. Voor de duidelijkheid: de verlenging gaat op 15 mei in en de wijziging is op 5 januari verzonden.”
“We hebben zelf diverse malen contact gehad met Arag. In eerste instantie kregen wij te horen dat er een achterstand in de behandeling van brieven bestond tot november 2000. In een volgend gesprek meldden wij, ter controle, dat we een brief in mei 2001 hadden gestuurd. Arag antwoordde toen dat er een achterstand tot maart 2001 was. Toen we vervolgens uitlegden dat er een onbeantwoord schrijven uit januari is, volgde het excuus dat is overgestapt op een ander computersysteem die deze brief nog niet heeft verwerkt. Smoes wordt op smoes gestapeld.
In juni gaf Arag nog een achterstand door tot november 2000. Op 8 augustus was de achterstand nog tot januari 2001. Diezelfde dag hebben we Arag nogmaals een brief gestuurd en geëist dat het verzoek tot intermediairwijziging binnen een week zou worden ingewilligd. We hebben daarbij aangegeven anders de gang van zaken in de pers aan de kaak te stellen. Op 16 augustus hadden we van Arag nog altijd niets gehoord, vandaar dit schrijven.”
en Oostburg).
Naschrift:
De dreiging met een artikel in AssurantieMagazine heeft Arag toch in beweging gekregen. Op vrijdag 17 augustus, een dag nadat Boidin een brief aan AM heeft gestuurd, meldt Arag aan Boidin de wijziging te hebben doorgevoerd.

Reageer op dit artikel