nieuws

Tussenpersonen maken zelf administratie interactief

Archief

De tussenpersonen Rien Eyzenga (Nijmegen) en Edwin Kemers (Arnhem) hebben uit “onmacht en frustratie” een eigen internetapplicatie ontwikkeld: PolisDossier. Het pakket dat in november op de markt komt, maakt een koppeling tussen de administratie van de tussenpersoon en van verzekeraars, waardoor online communicatie tussen verzekeraar, klant en tussenpersoon mogelijk wordt.

De Nijmeegse tussenpersoon Rien Eyzenga riep vorig jaar in AssurantieMagazine (AM 23, pag. 44) tussenpersonen op hun krachten te bundelen op het gebied van internet. Bijna een jaar later zal PolisDossier’, overigens nog een werknaam, het licht zien.
Het idee voor ‘PolisDossier’ is voortgekomen uit frustratie en een gevoel van onmacht, zegt Eyzenga. “Frustratie, omdat 70% van de tijd verloren gaat aan administratieve werkzaamheden. Onmacht, omdat veel verzekeraars wel de klant willen bewerken, maar vaak onvoldoende rekening houden met de tussenpersoon die het voor hun moet doen. Er heerst inderdaad zo’n gevoel van ‘wanneer wordt er nou eens naar ons geluisterd?”, aldus Eyzenga. “Er zijn meer van dit soort initiatieven geweest. En niet een heeft het gehaald, zo lijkt het. Het zijn allemaal deeloplossingen geweest. Je zult gewoon met de belangen van alle partijen rekening moeten houden: de consument, de verzekeraar en zeker met die van het intermediair. En precies dat willen we met PolisDossier proberen te bereiken.”
Van de honderd tussenpersonen die nodig waren in het oorspronkelijke idee van Eyzenga, zijn er nu nog een twintigtal “meer dan gemiddeld geïnteresseerd”. Het hele plan wordt door Eyzenga zelf en collega tussenpersoon Edwin Kemers (Arnhem) gefinancierd. “Je kan wel blijven wachten, totdat iedereen over de streep is, maar daar hadden we geen zin meer in.” Over de wijze van financiering wil hij zich niet uitlaten: “Ga er maar vanuit dat wij dit uit eigen middelen financieren.”
GIM
In het plan is een belangrijke rol weggelegd voor de zogeheten Generieke Interface Module (GIM), die systeemhuis Assurantie Systemen Nederland (ASN) beschikbaar stelt aan PolisDossier. Het komt erop neer dat er rondom de pakketten van de tussenpersonen een schil wordt gebouwd, waardoor de diverse systemen met elkaar kunnen communiceren. Voorwaarde is dat zowel verzekeraar als tussenpersoon de GIM in hun systemen hebben ingebouwd. In de nieuwe versie van Assis voor Windows, die ASN in oktober op de markt, is dat het geval. Ook Anva en ACT zijn druk doende met het inbouwen en aan verzekeraarszijde zijn Falcon en Avéro er actief mee bezig. Met andere verzekeraars worden momenteel gesprekken gevoerd. “Maar dan moeten de verzekeraars eerst hun back-office ontsluiten, pas dan komt de GIM in beeld”, vertelt een projectleider van ASN.
PolisDossier zal bestaan uit drie modules: een administratiemodule, een communicatiemodule en een individueel vorm te geven internetsite. Het visitekaartje naar buiten wordt de internetsite. “De inhoud van de site zal voor alle tussenpersonen grotendeels gelijk zijn en zeer volledig”, verzekert Eyzenga. “Terwijl de ‘buitenkant’ de vorm zal krijgen zoals de tussenpersoon die wenst.”
Mogelijkheden
Voor de consument biedt PolisDossier de mogelijkheid om de eigen polissen en bestaande schadedossiers te raadplegen, saldi van spaarrekeningen op te vragen en bijvoorbeeld de laatste hypotheek-, leen- en spaarrentes. Daarnaast zal in sommige gevallen de premie berekend kunnen worden en kan de klant zelf verzekeringen en spaarrekeningen aanvragen. De klant kan eveneens zelf schades melden en de voortgang daarvan volgen.
De tussenpersoon kan vanuit zijn eigen administratiepakket de klantgegevens op internet plaatsen. Hij kan vanuit deze internetapplicatie de door de klant gemuteerde gegevens inlezen in zijn eigen pakket. Alle gemuteerde gegevens kunnen elektronisch aan de verzekeraar geleverd worden. Expertiseopdrachten kunnen eveneens digitaal verstrekt worden en rapporten kunnen op dezelfde wijze ontvangen worden.
De tussenpersoon kan vanuit zijn tekstverwerker digitaal communiceren met zowel klant als verzekeraar. De op deze wijze aangeleverde correspondentie wordt digitaal opgeslagen en bewaard. De poliskaart wordt voorzien van telefoonnummers, faxnummer en e-mailadressen per verzekeraar, per afdeling en per medewerker. “Het bellen via telefonistes en tig keer doorverbonden worden, behoort tot het verleden”, zegt Eyzenga. “Dit biedt ook voordelen voor de verzekeraars. Hierdoor zal men beduidend sneller en beter bereikbaar zijn.”
Het systeem biedt verder de mogelijkheid om de voortgang bij de verzekeraar te bewaken. Een zeer handige toevoeging is volgens Eyzenga dat de toegangscodes tot de extranetten van verzekeraars worden opgeslagen in het systeem, waardoor inbellen zeer gemakkelijk wordt. “Als verzekeraars ook gebruik maken van de GIM-koppeling kunnen zij de aangeleverde gegevens digitaal inlezen. waardoor we een snelle polisverwerking verwachten en een verkleining van de achterstanden.” De verzekeraar die nog niet beschikt over deze koppeling, krijgt de informatie via het opgegeven voorkeursadres (fax of e-mail) aangeleverd.
Kosten
Het systeem wordt op kosten van Eyzenga en Kemers gebouwd door het bedrijf Regioproviders, dat tevens de hosting en de helpdesk verzorgd. De kosten voor tussenpersonen zouden beperkt blijven tot een bedrag tussen de f 2.500 en f 3.000 per jaar. In dit bedrag zijn kosten voor onderhoud, beheer en ontwikkeling opgenomen. “Die kosten vallen erg mee”, zegt Eyzenga. “Zeker als je bedenkt hoeveel je alleen al aan portokosten en aan tijd bespaart.” Over andere partners dan ASN en Regioproviders wil Eyzenga nog niks zeggen. “We zijn nog steeds in gesprek met mogelijke partners.”

Reageer op dit artikel