nieuws

Tot 1 juli ‘vrije’ toegang tot gegevens pensioendeelnemers

Archief

Aan pensioenfondsen gelieerde verzekeringsmaatschappijen hebben tot 1 juli – onder voorwaarden – toegang tot de gegevens van de pensioendeelnemers. Daarna mogen verzekeraars als ABP, PGGM en SFB geen gebruik meer maken van de databestanden binnen het concern.

Gebruik van naam en logo van het pensioenfonds is vanaf 1 januari 2002 verboden. Het pensioenfonds mag vanaf 1 juli ook geen reclame meer maken voor aan haar gelieerde vennootschappen. Kort voor de kerstdagen werd de ‘Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds’ door de Eerste Kamer met algemene stemmen aanvaard.
Kernpunt van die wet is dat de verplichtstelling van deelneming van werknemers en werkgevers in een bedrijfstakpensioenfonds gehandhaafd blijft en dat de collectieve basispremie een doorsneepremie moet zijn. De pensioenfondsen mogen, binnen de pensioenregeling, aanvullende verzekeringen aanbieden. Het gaat dan om verzekeringen die gaten in de pensioenopbouw of de sociale zekerheid opvullen.
Uitruil
De Eerste Kamer stemde voorts in met de uitruil per 2002 van nabestaanden- en ouderdomspensioen, waarbij geen onderscheid naar geslacht zal worden gemaakt. Het keuzerecht geldt alleen voor nabestaandenpensioenen met een zogeheten (kapitaal)opbouwkarakter. Werknemers moeten minimaal eenmaal in hun leven, namelijk bij het ingaan van hun pensioen, een keuze kunnen maken voor een bepaalde pensioenvorm. Het staat werkgevers en werknemers vrij om meer van die keuzemomenten in pensioenregelingen op te nemen.
De wet regelt dat bij uitruil en keuzevrijheid het geslacht geen rol meer speelt in de vaststelling van de pensioenuitkeringen. Ook bij beschikbare premieregelingen moeten, vanaf uiterlijk 2005, de pensioenuitkeringen voor mannen en vrouwen gelijk zijn.

Reageer op dit artikel