nieuws

Toezichthouders legt FDS verkoopverbod op

Archief

De toezichthouders voor het bank- en effectenverkeer (DNB en STE) hebben een einde gemaakt aan de verkoop van Plentium Trust, een product met als basis een obligatielening en een beloofd rendement van 29,9% per jaar. De Nederlandsche Bank heeft met name tussenpersoon FDS (Forte Door Samenwerking) in Almere tot de orde geroepen.

FDS kwam al eerder in beeld bij het faillissement van WoonZeker Hypotheken in Elst (Gld.). Samen met de eigenaren van WoonZeker had FDS-directeur Ulbe Keegstra namelijk het product Triple Plus in de markt gezet. Bij dit product werden huiseigenaren geadviseerd hun overwaarde te steken in beleggingspools, die naast een gegarandeerd rendement van 5,9% vrijwel zeker ook 2% dividend per maand zouden opleveren. De gelden moesten worden overgemaakt naar het Zwitserse Triple Plus, waar vier van de vijf bestuurszetels werden ingenomen door de oprichters van het inmiddels failliete WoonZeker.
Volgens de curator, die de bestuurders van WoonZeker wegens ‘onbehoorlijk bestuur’ gaat dagvaarden (zie kader), is er door klanten voor f 1,6 mln overgemaakt naar Triple Plus. Tussenpersoon FDS leverde vier klanten, zo beweert Keegstra, die hun garandeert de inleg terug te krijgen. Keegstra, tot eind augustus “op vakantie”, heeft overigens kort na het faillissement van WoonZeker aangekondigd in oktober te vertrekken bij FDS.
Plentium
Daags na het faillissement van WoonZeker stuurde FDS aan zijn subagenten een brief waarin werd aangekondigd dat er een alternatief voorhanden was. “Als gevolg van het faillissement van WoonZeker in Elst is Triple Plus GMBH ook opgeheven”, zo meldt de door Keegstra ondertekende brief. “De voormalige directie van Triple Plus gaat er vanuit voor eind augustus een oplossing te hebben gevonden. Alle cliënten die een storting hebben gedaan, kunnen uitbetaling van de aangegeven rendementen dan ook in deze periode verwachten.”
In een gelijktijdig verstuurde brief meldt Keegstra: “Wij willen u attent maken op de volgende zaken: vanaf 16 juli dienen de intentieverklaringen direct naar Plentium Trust in Antwerpen gezonden te worden (…)” Aan het einde van de brief meldt Keegstra dat “ter informatie de presentatie van Plentium” is bijgevoegd.
Uit die informatie blijkt dat Plentium een vergelijkbaar product is als Triple Plus: in ruil voor een storting van minimaal e 25.000 wordt een aandeel aan toonder in de naamloze vennootschap Plentium Trust verkregen. Op de obligatielening wordt de inleg en een rendement van 5,9% gegarandeerd, terwijl een netto dividenduitkering van maximaal 2% per maand wordt beloofd; alles uit te keren in Amerikaanse dollars. Detail: de opdrachtgever moet verklaren dat het geld “onbesmet, zuiver en van niet-criminele afkomst” is.
Bij de gelijktijdig met het Plentium-product te sluiten hypotheek zijn Avéro en Hooge Huys overigens de leveranciers van de daar weer aan gekoppelde levensverzekeringen (Flevoland RendementsPlan en Flevoland Spaarplan).
Onschuldig
De Nederlandsche Bank reageerde begin augustus met officiële mededelingen in diverse dagbladen. Samen met de Stichting Toezicht Effectenverkeer werden dwangsommen opgelegd aan Plentium Trust NV in Antwerpen, Tiscon BV in Ulvenhout, en Janssen en Bakker Assurantiën in Baarle Nassau/Baarle Hertog. DNB legde tevens een dwangsom op aan FDS. Handelen in strijd met de Wet Toezicht Kredietwezen is het verwijt van de toezichthouders.
De beklaagden voelen zich onschuldig. “Wij hebben er niets mee te maken”, claimt Pieter Janssen, om vervolgens toe te geven een maand geleden Plentium Trust te hebben opgericht (via Janssen en Bakker en via Tiscon). “Maar wij hebben geen enkele overeenkomst gesloten, Plentium heeft geen activiteiten verricht. We waren nog niet zover. FDS heeft dingen gedaan waartoe zij nog niet gemachtigd waren.” Die laatste bewering staaft Janssen met een brief van Keegstra (gedateerd 1 augustus), waarin deze schuld erkent. “Door niet te wachten tot Plentium de benodigde vergunning had (…) hebben wij u in een zeer vervelende positie gebracht”, zo stelt Keegstra in de brief aan Janssen.
Bij FDS voert John Schuyt, bij afwezigheid van Keegstra, het woord. Schuyt, directeur Operationele Zaken, zegt de details van de zaak niet te kennen. “Die dwangsom is niet zo spannend: een standaardprocedure”, zo meent hij. “We tekenen bezwaar aan tegen de dwangsom en hebben daarvoor een gespecialiseerde advocaat in de arm genomen. Inhoudelijk kan ik er daarom weinig over zeggen, anders dat dat ik rustig slaap en dat Plentium gewoon een goed bedrijf is.” Schuyt meldt dat FDS “hangende de procedure” geen Plentium-producten meer verkoopt. Een brief aan de bij FDS aangesloten tussenpersonen – gedateerd 6 augustus en ondertekend door Ulbe Keegstra – bevestigt die stelling.
Geld terug
In een toelichting op de uitgevaardigde dwangsommen meldt Alison Macro, hoofd van de afdeling Toezicht van DNB, dat waarschijnlijk tientallen tot honderden Plentium-overeenkomsten zijn gesloten. “We hebben geconstateerd dat tientallen tussenpersonen voor het product hebben bemiddeld. Het aantal gesloten overeenkomsten kan dus een veelvoud daarvan zijn. Er hebben zich overigens nog geen mensen bij ons gemeld.”
De begane overtredingen zijn volgens haar dat Plentium zonder vergunning (lees: vrijstelling of ontheffing) opvorderbare gelden heeft aangetrokken en dat FDS daarin heeft bemiddeld. Tiscon en Janssen en Bakker Assurantiën hebben een dwangsom gekregen, omdat zij bestuurder zijn van Plentium Trust.
De betrokken bedrijven bestrijden uw dwangsom en denken binnenkort alsnog een vrijstelling te krijgen? “Dat is uitgesloten”, meldt Macro. “Dit is een heel kwalijke zaak, waarbij vooralsnog onduidelijk is waar de gelden zijn gebleven. De bedrijven moeten hun activiteiten staken en worden gesommeerd het geld terug te storten aan de klanten. Zo niet, dan worden de dwangsommen geëffectueerd.”
Ulbe Keegstra: “(…)we hebben u in een zeer vervelende positie gebracht”.

Reageer op dit artikel