nieuws

Toezichthouder wil af van contante betaling levenpremie

Archief

Betalingen voor levensverzekeringen zouden alleen nog via automatische incasso of per acceptgiro moeten plaatsvinden, opdat contante transacties niet meer kunnen voorkomen. Dit bepleit toezichthouder De Nederlandsche Bank, na een onderzoek naar de naleving van het anti-witwasbeleid bij levensverzekeringen.

In het deze week gepubliceerde rapport vraagt DNB (lees: Pensioen- en Verzekeringskamer) om aanpassing van het modelaanvraagformulier van het Verbond van Verzekeraars. De nu nog geboden keuzemogelijkheid van contante betaling zou uit dat formulier verwijderd moeten worden. Het Verbond zegt hier “niet negatief” tegenover te staan. Volgens het Verbond komt contante betaling niet vaak voor: “Het is eigenlijk nergens usance”.
Uit het onderzoek van de toezichthouder (zie pag. 35) komt onder meer naar voren, dat de witwas-meldplicht bij 52% (naar premievolume 88%) van de levensverzekeraars is opgenomen in de acceptatie-, mutatie-, en uitkeringsprocedures. Ruim 54% (naar premievolume bijna 67%) van de verzekeraars houdt controle op een correcte uitvoering van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. In een reactie zegt het Verbond “blij te zijn dat de toezichthouder de branche witwasproof acht en daarnaast vindt dat er voldoende maatregelen zijn genomen”.
Meldingen
De levensverzekeraars hebben in 2003 negen ongebruikelijke transacties gemeld tegen twee in 2002 en één in 2001, zo blijkt uit het Jaaroverzicht 2003 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). “De assurantietussenpersonen hebben zoals te doen gebruikelijk geen meldingen gedaan”, meldt dit overheidsorgaan.

Reageer op dit artikel