nieuws

Toestemming voor behandeling in buitenland heet hangijzer

Archief

Ziekenfondsverzekerden moeten ook voor extramurale zorg in het buitenland hun verzekeraar om toestemming vragen. Met deze uitspraak zal naar verwacht het Europese Hof van Justitie komen.

De advocaat-generaal die dit advies aan het Europese Hof van Justitie geeft, vindt dat er zonder toestemming geen recht is op vergoeding, omdat de verzekering in natura wordt verstrekt en dus gratis is. Hij vindt bovendien dat de verzekeraars uitsluitend toestemming moeten geven als de medische hulp nodig is en niet ‘tijdig’ kan worden verstrekt door een medicus met wie de zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft.
Hij stelt verder dat het advies in het verlengde ligt van de zogenoemde arresten Smits en Peerbooms, waarbij het ging over toestemming voor intramurale zorg (ziekenhuiszorg). In het huidige geval ging het om de verzekerden Müller-Fauré en Van Riet, die respectievelijk in Duitsland een tandheelkundige behandeling en in België een armoperatie ondergingen. Zorgverzekeraar OZ had de kosten niet betaald, omdat het niet om spoedeisende hulp ging en omdat OZ geen contract heeft met de betreffende medici.
Als het Europese Hof het advies overneemt, wordt daarmee een uitspraak teniet gedaan van de Rechtbank Maastricht, die een verplichte toestemming niet vindt stroken met het vrije verkeer van diensten in Europa.
Hoewel de ziektekostenverzekeraars zelf mogen bepalen wat zij wel en niet vergoeden, zal de uitspraak van het Europese Hof ook voor hen van belang zijn. Rechters zullen immers uit het oogpunt van ‘redelijkheid en billijkheid’ ook particuliere verzekerden bepaalde rechten willen geven.
De uitspraak kan ook van belang zijn bij de vraag of bij de toekomstige basisverzekering het natura- of restitutiestelsel moet worden gehanteerd.

Reageer op dit artikel