nieuws

Tilburgse tussenpersoon heeft bijkantoor voor stagiairs

Archief

Door Jan van Stigt Thans

De Rooi Pannen in Tilburg: op het eerste gezicht een gewoon winkelcentrum. Mooi en ruim opgezet, met fraaie wandelpassages en moderne, uitnodigende winkels: een kledingboetiek, een brasserie, een supermarkt, een (kantoor)boekhandel, vestigingen van Jamin en V&D, en zelfs een assurantiekantoor: Assurisk-De Rooi Pannen.
Schijn bedriegt. De Rooi Pannen is geen gewoon winkelcentrum. Wie goed kijkt, ziet namelijk louter jonge mensen aan het werk, ook in het naast het winkelcentrum gelegen chique ogende hotel en het exclusieve restaurant. Het zijn allen leerlingen van ‘De Rooi Pannen, centrum voor ondernemersonderwijs’; een voor Nederlandse en zelfs Europese begrippen uniek leerproject waar jonge mensen behalve theoretisch vooral praktisch worden voorbereid op hun carrière na school. Dat gebeurt in echte winkels en met echte klanten die in dit bijzondere winkelcentrum zes dagen per week terechtkunnen voor hun boodschappen. En voor hun verzekeringen bij Assurisk-De Rooi Pannen, een bijkantoor van het Tilburgse assurantiekantoor Assurisk.
“Het initiatief voor het assurantiekantoor komt van de school”, benadrukt stagecoördinator Gerrit-Jan de Kok. “Binnen de richting ‘handel’ geven we de mbo-opleiding bank- en verzekeringen, die momenteel door zo’n 45 tweede-, derde- en vierdejaars leerlingen wordt gevolgd. Om hen kennis te laten maken met de praktijk van alledag, leek het ons een goed idee om naast de reeds bestaande stageopdrachten een echt assurantiekantoor op te zetten dat zelfstandig wordt gerund door een viertal derdejaarsstudenten en waarvan de samenstelling elk kwartaal wijzigt. Dit gebeurt uiteraard wel onder deskundige begeleiding van een winkelmanager.”
Kweekvijver voor assurantietalent
Vanaf het moment dat het winkelcentrum in september 2002 werd geopend, draait ‘Assurisk-De Rooi Pannen’ als volwaardig bijkantoor van Assurisk, een Tilburgs assurantiebedrijf met tien medewerkers dat sinds 1978 actief is. Over de beweegredenen om hieraan mee te werken, zegt winkelmanager Anita Dusée: “Het is in de eerste plaats een stuk idealisme.” “Zowel Assurisk-eigenaar Matthieu Klomberg als ik komen uit het onderwijs. Wij hebben bij Assurisk altijd veel waarde gehecht aan het bieden van stageplaatsen om de studenten praktijkervaring te laten opdoen. Vorig jaar heeft Assurisk van Ecabo, het instituut dat waakt over de kwaliteit van het onderwijs, de publieksprijs voor het beste leerbedrijf van het jaar gekregen.”
Dusée legt uit dat haar bedrijf natuurlijk ook op de een of andere wijze profijt hoopt te halen uit de stageactiviteiten. “Zo biedt de samenwerking met ‘De Rooi Pannen’ ons een enorme kweekvijver voor nieuwe medewerkers en we hopen hiermee onze naamsbekendheid onder studenten – allen potentiële ondernemers – en hun vrienden- en familiekring te verhogen. Daarnaast hopen we dat het bijkantoor commercieel een succes wordt. Met de school is afgesproken dat we allebei voor de helft delen in de winst of in het verlies. Dat eerste is vooralsnog toekomstmuziek. Al hebben we tot dusver zo’n honderd klanten in portefeuille, vrijwel uitsluitend ‘éénpostrelaties’, er moet hier voorlopig nog geld bij. Zeker gezien de vele tijd die wij in de begeleiding stoppen. Ik heb er in elk geval een dagtaak aan.”
Een echt kantoor
Assurisk-De Rooi Pannen wordt steeds voor een periode van tien weken ‘bemand’ door een vast groepje van vier stagiairs. Het kantoor wordt zoveel mogelijk gerund als een echt assurantiekantoor. Alle voorkomende werkzaamheden worden verricht: administratie, het beantwoorden van (telefonische) vragen van (potentiële) klanten, het regelen van schades, maar ook de acquisitie. De doelgroep van het kantoor bestaat vooral uit medestudenten, familie, vrienden en docenten, al kunnen ook de ‘gewone’ klanten van het winkelcentrum hier terecht voor hun verzekeringszaken. “Dat laatste is echter tot dusver niet of nauwelijks voorgekomen”, zegt stagiair Murat Yildirim. “We moeten het vooral van andere studenten en leraren hebben. Daarbij houden we ons vooral bezig met de wat simpelere verzekeringsproducten, zoals verzekeringen voor auto, brommer, reis, avp, caravan, inboedel, opstal, inboedel. Van die verzekeringen hebben wij inmiddels voldoende kennis om klanten te kunnen adviseren. Het zal duidelijk zijn dat dit voor meer complexe zaken als levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken of bedrijfsverzekeringen niet het geval is. Daar komt dan iemand van de hoofdvestiging bij.”
De vier huidige medewerkers van het bijkantoor hebben ook hun opvolgers moeten aannemen, de nieuwe lichting derdejaars ‘bank- en verzekeringsstudenten’ die door middel van een heuse sollicitatiebrief aan moest geven waarom zij graag de stagebaan bij het assurantiekantoor wilden. “Een leuke ervaring”, zegt stagiair Döndü Altin. “We hebben de brieven bekeken, een selectie gemaakt uit de zestien kandidaten en met hen een heus sollicitatiegesprek gevoerd en uiteindelijk, in overleg met Anita, een keuze gemaakt. We gaan ze ook zelf inwerken.”
Leerzaam en afwisselend
Voor wie het schoolleven met relatief veel vrije tijd gewend is, is het natuurlijk wel even wennen om tien weken lang weken van 36 uur te maken. Toch zijn alle stagiairs zeer enthousiast over het werken binnen hun ‘eigen bedrijf’, waarvoor zij een bescheiden onkostenvergoeding ontvangen. Zonder uitzondering noemen ze het de leukste stage die ze in de bank- en verzekeringssector hebben gevolgd. “Het is bijzonder leerzaam en geen dag is hetzelfde. Vooral de contacten met mensen vind ik leuk”, zegt Döndü. Ook stagiair Bram Huijbregts vindt de afwisseling in het werk prettig. “Er is genoeg te doen. Ik zit dan ook niet constant op de klok te kijken om te zien of het al tijd is om naar huis te gaan. De dag gaat hier vanzelf om.”
Willem Appelboom, stagiair van de eerste lichting, spreekt vooral het zelfstandige karakter in de stage aan. “Je kunt met elkaar tot op zekere hoogte het werk en tijd zelf indelen, al was het wel goed dat Anita ons zo nu en dan bijstuurde en op weg hielp als we ergens vast dreigden te lopen. Ik kijk met plezier op deze stage terug. Het heeft mij bevestigd in mijn mening dat ik later het verzekeringsvak in wil, bij voorkeur in de buitendienst. Daarom volg ik, net als twee van mijn drie ‘collega’s’ van de eerste groep, nu de hbo-opleiding MER (management, economie, recht) in Eindhoven, dat ook een afstudeerrichting bank- en verzekeringssector kent.”
Natuurlijk heeft het werken op een assurantiekantoor ook minder leuke kanten. Willem noemt spontaan het opschonen van dossiers. “Doordat wij in het begin nog geen volledige dagtaak hadden aan onze eigen werkzaamheden, kregen we regelmatig administratieve klussen te doen voor de hoofdvestiging. Vooral het schonen van dossiers vond ik helemaal geen leuk werk. Gelukkig ben je daar dan ook niet de hele dag mee bezig.”
Acquisitie
Murat, wiens ambitie en kwaliteiten overduidelijk op het commerciële vlak liggen, heeft het niet zo op de ‘huishoudelijke’ werkzaamheden, die nu eenmaal ook op een assurantiekantoor verricht moeten worden. “Koffiezetten gaat nog wel, maar schoonmaken en afwassen vind ik verschrikkelijk. Ik houd me liever met mijn echte werk bezig. Klanten helpen met hun vragen, contacten leggen, afspraken maken en adviseren. Leuk vond ik ook dat we zelf een mailing mochten maken voor docenten die uiteraard na toestemming van Anita, uiteindelijk ook verstuurd is. Ik heb inmiddels een aantal mensen klant gemaakt en zelfs contact gelegd met een bedrijf om verder te praten over zijn verzekeringspakket. Daar ga ik samen met iemand van het hoofdkantoor naar toe.” Murat voegt hier aan toe, dat hij binnen zijn vrienden- en familiekring meer klanten zou hebben aangebracht als hij vast bij het kantoor zou werken. “Nu zeggen ze vaak: ik wil me wel bij jou verzekeren, maar jij bent straks weg.”
“Het geeft je een enorme kick als je iemand een verzekering verkoopt”, vindt ook Bram. “Leuk vind ik het bovendien dat mensen mij als deskundige zien, omdat ik meer weet van verzekeringen dan zijzelf.” Een echt vervelende klant zegt hij nog niet te zijn tegengekomen, al noemt hij leraren wel erg kritisch. “Zij verdiepen zich meer dan anderen in de materie en zijn erg prijsbewust. Het kost dan ook vaak veel moeite om hen te overtuigen, behalve wanneer er een duidelijk prijsvoordeel is. Dan komen ze bij wijze van spreken uit zichzelf naar je toe. Zo hebben we begin dit jaar veel ziektekostenpolissen overgesloten.”
Ondanks deze positieve uitlatingen denkt Anita dat de meeste stagiairs het voeren van persoonlijke verkoopgesprekken wat is tegengevallen en dat zij het makkelijker vinden om een polis per brief, mailing of telefonisch te verkopen. De stagiairs beamen dat, zij het enigszins schoorvoetend. “Ik vind het soms best moeilijk om iemand die wat twijfelt toch zover te krijgen dat hij ‘ja’ zegt tegen mijn voorstel”, zegt Döndü. “In het begin had ik wel wat schroom om leraren aan te spreken met een verzekeringsvoorstel, maar dat ging na verloop van tijd steeds beter”, vult Willem aan. Murat is de enige die zegt dat hij niet tegen een verkoopgesprek op ziet. “Om iemand te kunnen overtuigen, moet je natuurlijk wel weten waarover je praat en wat de inhoud én voordelen van het product zijn.”
Tevreden
Na twee lichtingen zijn zowel het assurantiekantoor als de school tevreden over het assurantieproject. “Na een wat moeizaam begin door enkele kinderziektes, begint het steeds beter te lopen. We zijn er tot dusver dan ook tevreden over”, zegt stagecoördinator Gerrit-Jan de Kok.
Anita Dusée laat namens Assurisk een soortgelijk geluid horen. “Het draait steeds beter en ook de productie groeit langzaam maar gestaag. Maar de belangrijkste winst zit voor mij in het feit dat vrijwel iedereen na school een baan in de verzekeringssector ambieert. Een bewijs dat ze het werken hier als boeiend hebben ervaren.” Foto 1:
Döndü Altin in gesprek met een klant. “Ik vind het soms best moeilijk om iemand die twijfelt toch zover te krijgen dat hij ‘ja’ zegt tegen mijn voorstel.” Op de achtergrond collega’s Willem Appelboom (links) en Murat Yildirim. Foto 2: (hierbij klant jan wegsnijden (te herkenbaar)
De stagiairs aan het werk in hun ‘eigen kantoor’. Rechts op de voorgrond Bram Huijbregts en verder Döndü Altin (midden voor) Murat Yildirim (midden achter) en Willem Appelboom (uiterst links). Foto 3:
Stagecoördinator Gerrit-Jan de Kok en winkelmanager Anita Dusée. “Na een wat moeizaam begin door enkele kinderziektes, begint het kantoor steeds beter te lopen. We zijn tot dusver dan ook tevreden”.

Reageer op dit artikel