nieuws

Thuiszorgverzekering van Zilveren Kruis onder vuur

Archief

Zilveren Kruis Achmea heeft een thuiszorgverzekering geïntroduceerd voor de periode waarin normaliter een wachttijd geldt. Op het product is veel kritiek gekomen. Inmiddels heroverweegt de verzekeraar onder meer de acceptatievoorwaarden.

De ThuiszorgAcuutVerzekering van Zilveren Kruis is een aanvulling op de thuiszorg die door de AWBZ wordt verstrekt. Het product is bedoeld om de betreffende wachttijdperiode te overbruggen. De normale procedure voor deze thuiszorg wordt niet doorkruist. De verzekerde die thuiszorg (verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp) nodig heeft wordt, zoals gebruikelijk, aangemeld bij een RIO (Regionaal Indicatie Orgaan) die de reguliere thuiszorg inschakelt. Volgens Zilveren Kruis is die thuiszorg echter veelal niet direct voorhanden. Ook niet in spoedeisende gevallen. Bovendien vergt de procedure enkele dagen. De ThuiszorgAcuutVerzekering voorziet in deze lacune door binnen 48 uur de gevraagde hulp te leveren. De verzekeraar heeft hiervoor een contract gesloten met Zorg Unie Nederland, een landelijke particuliere thuiszorgorganisatie. De verzekeraar schakelt zo nodig ook een klussendienst in voor noodzakelijke aanpassingen in huis.
De verzekering biedt zorg in natura, maar voor het geval Zilveren Kruis de zorg niet kan leveren, wordt volgens de polisvoorwaarden, een uitkering in geld gegeven. De premie voor de ThuiszorgAcuutVerzekering is leeftijdgebonden en varieert van f 26,44 tot f 55,09 per maand. Het is een instappremie dus de premie stijgt niet bij het ouder worden.
Verwachting
Rond de presentatie van het product zei Esther Barfoots desgevraagd dat Zilveren Kruis zich heeft gerealiseerd dat op het product kritiek zal komen en dat er vrijwel zeker Kamervragen over zullen worden gesteld. Dit, onder meer in het kader van de gevreesde ‘tweedeling’. Volgens Barfoots is er niet echt sprake van tweedeling doordat gebruik wordt gemaakt van particuliere thuiszorg. Ook verwerpt zij de stelling dat door producten als deze de particuliere thuiszorg meer personeel nodig zal hebben en dat dit ten koste gaat van de reguliere thuiszorg die nu al handen tekort komt. Volgens Barfoots gaat het min of meer om gescheiden personeelscircuits. “Sommige mensen, vooral parttime werkende vrouwen, willen niet in de reguliere thuiszorg werken maar wel in de particuliere thuiszorgsector.” Barfoots benadrukt dat Achmea zich blijft inspannen de wachttijden in de zorg te verkorten.
Kritiek
Kritiek op het product is er inderdaad gekomen. Volgens de ouderenbond Anbo speelt Zilveren Kruis in op de angst van verzekerden om geen thuiszorg te kunnen krijgen wanneer dit nodig is. Bovendien wordt extra premie betaald voor een dekking waar men recht op heeft. Voorts zet de bond vraagtekens bij de acceptatieprocedure. Zilveren Kruis kan de regels voor acceptatie niet geven. “Dat wordt per geval bekeken. Als het vast staat dat iemand in de nabije toekomst thuiszorg nodig heeft zal hij niet worden geaccepteerd.”
Ook de CFO CNV-bond heeft kritiek. De bond vindt de nieuwe verzekering een voorbeeld van tweedeling in de zorg. “Andere wachtenden zullen de dupe worden.”
Ook sommige dagbladen hebben negatief gereageerd. Dagblad Trouw spreekt in een commentaar van ‘boerenbedrog’. “Omdat de normale verzekering ernstig in gebreke blijft, stel je mensen die het betalen kunnen in de gelegenheid zich nog een keer te verzekeren.” Trouw vindt ook de naam verkeerd gekozen: “Die suggereert dat mensen tot sint-juttemis op de reguliere thuiszorg moeten wachten.” Bovendien: “Deze ontwikkeling honoreert het foute beginsel dat je voorrang moet kopen. Bovendien roept zij het gevaar op dat de politiek zegt: hoezo is het droevig gesteld met de thuiszorg? Je kunt je toch bijverzekeren?”
Heroverweging
Inmiddels heroverweegt Zilveren Kruis de acceptatievoorwaarden voor de ThuiszorgAcuutVerzekering. “Het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen”, zegt Barfoots. “Wel overwegen we de verzekering ook open te stellen voor niet-verzekerden van Zilveren kruis. Ook weten we niet of we de leeftijdsgrens van 75 jaar voor de acceptatie handhaven.”
De nieuwe polis van Zilveren Kruis voorziet in thuiszorg binnen 48 uur.

Reageer op dit artikel