nieuws

ThuiszorgAcuutVerzekering van Achmea van de baan

Archief

Zilveren Kruis Achmea biedt de omstreden thuiszorgverzekering niet meer aan. “Het product is te complex en er is geen draagvlak voor.”

De ThuiszorgAcuutVerzekering, die in augustus werd gelanceerd, was bedoeld om in acute situaties thuiszorg te verlenen totdat de indicatie voor de AWBZ-thuiszorg zou zijn gegeven. Het product heeft veel stof doen opwaaien: het zou ‘dubbelop’ en dus overbodig zijn, ‘voorrangszorg’ inhouden en tweedeling in de zorg veroorzaken. Ook was er kritiek op de acceptatiegrens van 75 jaar. Kort nadat minister Borst, in antwoord op Kamervragen concludeerde dat het product overbodig is, trok Zilveren Kruis Achmea het product terug. Volgens woordvoerster Esther Barfoot is het besluit niet ingegeven door de antwoorden van Borst. “Het product is erg complex, moeilijk uit te leggen, het zaait verwarring en er is bovendien geen draagvlak voor.”
Dat er geen animo voor het product is, betekent niet dat (de 15.000) verzekerden van Zilveren Kruis (die een mailing over het product ontvingen) het product niet interessant vonden. “Er zijn tweeduizend reacties geweest van zeer uiteenlopende aard: onder meer vragen en kritische opmerkingen.”

Reageer op dit artikel