nieuws

Teruggang Achmea in levensverzekeringen

Archief

Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar een forse daling in premie-inkomen Leven moeten incasseren. De levenpremies liepen met 11% terug tot e 942,2 (1.058,4) mln.

Tegenover deze achteruitgang in Leven staat een groei van zowel het schadebedrijf als het zorgbedrijf. De schadepremies namen toe tot e 609,3 (559,1) mln. “Met name de premieomzet autoverzekeringen ontwikkelde zich gunstig”, aldus Achmea.
De premies Zorg kwamen uit op e 823,9 (754,9) mln, waarvan e 622,7 (582,6) mln uit particuliere ziektekostenpolissen en e 201,2 (172,3) mln uit inkomensverzekeringen (Ziektewet en WAO). De omzet uit dienstverlening (arbo, preventie, reïntegratie, hulpverlening) nam met ruim 19% toe tot e 112,3 (94,1) mln.
Concernomzet
Per saldo steeg het totale brutopremie-inkomen nauwelijks: e 2.375,4 (2.372,4) mln. De totale omzet van het concern nam met 13,7% af tot 2.685,1 (3.111,4) mln, met name door de zwaar tegenvallende beleggingsopbrengsten. De beleggingsopbrengsten voor eigen rekening daalden tot e 168,7 (554,5) mln; die voor rekening van polishouders beliepen e -232,1 (-152,2) mln.
De bancaire baten stegen met 6% naar e 478,5 (449,5) mln, onder meer door groei van de portefeuille woninghypotheken.
Resultaten
Het technisch resultaat groeide explosief naar e 253,4 (84,7), waarvan voor rekening van het levenbedrijf e 201,7 (39,3) mln, met name dankzij een vrijval technische voorzieningen van e 199 mln. In Schade en Zorg bedroeg het technisch resultaat e 28,6 (23,7) mln, respectievelijk e 23,1 (21,7) mln. Het bancaire resultaat steeg naar e 14,7 (9,2) mln.
De bedrijfskosten namen in de eerste zes maanden toe tot e 646,9 (551,8) mln. “Naast de extra productie van het intermediairbedrijf is dit grotendeels een gevolg van organisatieaanpassingen, projecten op het gebied van integratie van backoffices, innovatie in distributie en een toename van activiteiten”, aldus het concern.
Het brutoresultaat kelderde door een groot verlies tot e 67,0 (214,3) mln. Netto resteerde een winst van e 21,3 (196,6) mln uit gewone bedrijfsuitoefening.
Het aantal medewerkers bij Achmea bedroeg eind juni 11.792 (11.401).

Reageer op dit artikel