nieuws

Technisch resultaat schadebedrijf gekelderd

Archief

De schadeverzekeraars hebben vorig jaar hun brutopremie-omzet in ons land zien toenemen met 7,5% (1999: 6,1%) naar e 16,5 (15,4) mld. De groei manifesteert zich vooral in de branches Motorrijtuigen en Overige varia, ten koste van verreweg de grootste branche, Ongevallen en ziekte. Het technische resultaat is gekelderd, maar de nettowinst is flink gestegen.

Van de ruim driehonderd schadeverzekeraars die hun verslagstaten hebben ingediend bij de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) verantwoorden ruim 250 maatschappijen hun brutopremie-inkomen. Ruim vijftig verzekeraars hebben dit nagelaten. Fusies, overnames, integraties en stopzetting van de activiteiten zijn hiervan de hoofdoorzaken. Enkele maatschappijen zijn er niet in geslaagd hun cijfers tijdig genoeg aan te leveren, of willen geen inzicht geven in hun financiële reilen en zeilen.
Ongevallen en ziekte
In Ongevallen en Ziekte (ongevallen, ziektekosten, aov, wao-gat en ziekteverzuim) boekten schadeverzekeraars een premie-inkomen van e 7,4 (6,9) mld. Deze stijging van 7,1% is beduidend minder dan in 1999 (+10%).
Het marktaandeel van alle medische-variaverzekingen, uitgedrukt in een percentage van de totale brutopremie, daalde daardoor tot 44,9% (45,2%). Het technisch resultaat van medische-variaverzekeraars nam af tot minder dan een derde van het resultaat technische rekening van 1999: e 22,1 (68,4) mln.
Motorrijtuigen
De motorrijtuigenverzekeraars versterkten hun marktpositie licht. De premie-omzet steeg met 8,5% tot ruim e 3,7 (3,4) mld. Het marktaandeel van de branche Motorrijtuigen heeft een stapje vooruit gedaan: van 22,4% in 1999 naar 22,8% een jaar later.
De premies van de WA-verzekering (personenauto’s, bestelwagens, motoren en trucks) beliepen – als gevolg van autonome premieverhogingen in 2000 – iets meer dan e 2,0 (1,8) mld; een groei van bijna 10%. De cascopremies stegen met bijna 7% tot ruim e 1,7 (1,6) mld. Het technisch resultaat van autoverzekeraars daalde scherp: e -26,0 (-16,5) mln, een verslechtering van 5,8%.
Transport
De transportverzekeraars (goederen, zee- en binnenvaartcasco en vervoerdersaansprakelijkheid) bouwden hun premievolume uit naar e 504,9 (478,3) mln, een stijging van 5,6% (-2,0%). Het marktaandeel bleef gelijk: 3,1%. Het resultaat technische rekening van de transportverzekeraars kelderde van e 10,8 mln in 1999 naar e -16,6 mln vorig jaar.
Brand
Een soortgelijke spectaculaire terugloop in technisch resultaat was te zien in de brandverzekering die zowel particuliere als bedrijfsmatige risico’s (gebouwen, inboedel/inventaris en bedrijfsschade) omvat. Het resultaat technische rekening nam af met 48,3% (+25,4%) tot e 87,0 (168,2) mln.
De brutopremie van brandverzekeraars groeide tot e 2,6 (2,4) mld, een toename van 6,3% (-1,2%). Het marktaandeel van de branche bleef met 15,8% exact gelijk.
Overige varia
De branche Overige varia was de grootste groeier in 2000. De brutopremie aansprakelijkheid (avp en avb), rechtsbijstand, hulpverlening, diverse geldzaken, en reis- en kredietverzekeringen kwam met 8,9% (5,8%) hoger uit: e 2,3 (2,1) mld.
Veruit de grootste omvang binnen de overige-variaverzekeringen boekte de aansprakelijksheidsdekking met e 698,4 (608,1) mln (+14,8%), gevolgd door de kredietverzekering met e 424,5 (412,2) mln (+3,0%), en de inkomende herverzekering (Indirect Bedrijf) met e 311,6 (361,3) mln (-13,7%). In de rechtsbijstandsmarkt ging vorig jaar e 224,1 (218,3) mln (+2,7%) brutopremie om. Een groot restsegment, waaronder reisverzekeringen, telde toen e 573,1 (430,2) mln (+33,2%) brutopremie.
Het technisch resultaat van de Overige-variaverzekeraars groeide ook fors: met 66,6% naar e 122,4 (73,4) mln. Brutopremie branches 1995-2000 medische motor- transport brand Overige totaal varia rijtuigen Varia 1995 5.225 2.948 506 2.362 1.388 12.429 1996 5.577 3.129 520 2.417 1.396 13.039 1997 5.915 3.160 495 2.368 1.762 13.700 1998 6.314 3.261 488 2.463 1.959 14.485 1999 6.942 3.436 478 2.430 2.090 15.376 2000 7.432 3.728 505 2.584 2.287 16.536 (in e mln) Technische resultaten 1995-2000 medische motor- transport Brand Overige Totaal varia rijtuigen Varia 1995 426 -55 22 152 10 554 1996 250 99 24 103 55 532 1997 235 223 10 120 54 642 1998 -39 128 13 134 35 259 1999 68 -16 11 168 73 304 2000 22 -26 -17 87 122 189 (in e mln) [evt TAARTDIAGRAM] Marktaandeel branches (in % brutopremie) 2000 1999 medische varia 44,9 45,2 Motorrijtuigen 22,5 22,4 Transport 3,1 3,1 Brand 15,6 15,8 overige varia 13,9 13,5

Reageer op dit artikel