nieuws

Technisch resultaat particuliere verzekeraars weer verslechterd

Archief

Bij de particuliere verzekeraars is vorig jaar het technisch resultaat nog verder gedaald, namelijk van f -436 mln naar f -471 mln. Het is het achtste achtereenvolgende jaar dat dit resultaat negatief is.

Uit een enquête van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars, blijkt dat bij de particuliere verzekeraars het inkomen vorig jaar steeg van f 9,05 mld naar f 9,16 mld (7,8%). Hiervan had f 6,27 (6,35) mld betrekking op maatschappijpolissen, en f 2,89 mld (2,71) mld op gepoolde standaard(pakket)polissen. Deze bedragen zijn inclusief aanvullende- en klassedekkingen die zijn gekoppeld aan de betreffende particuliere hoofdverzekeringen. Het aantal verzekerden met een maatschappijpolis is door de zelfstandigenmaatregel met ruim 7% afgenomen. Dit verklaart voor een deel de geringe groei van baten en van lasten.
De lasten bij particuliere verzekeraars stegen met 8,1%. De schade op maatschappijpolissen bedroeg f 5,70 (5,73) mld en op standaardpakketpolissen f 2,7 (2,6) mld (beide inclusief aanvullende dekkingen). De kosten en provisie kwamen uit op f 1,21 (1,20) mld. De stijging van de schadelast is deels toe te schrijven aan hogere voorziening voor over 2000 te verwachten kosten.
Met particuliere verzekeraars is bedoeld de privaatrechtelijke verzekeraars; de cijfers zijn dus exclusief de publiekrechtelijke (ambtenaren)verzekeraars. Begin dit jaar waren 4,624 mln (van de 15,983 mln inwoners) particulier verzekerd.
Bij de aanvullende ziekenfondsverzekeringen bedroeg het inkomen f 1,89 (1,67) mld. De lasten bedroegen f 1,78 (1,57) mld, waarvan f 1,54 (1,37) betrekking had op schade. Het technisch resultaat kwam uit op f 108 (96) mln. Van de ziekenfondsverzekerden heeft 94% een aanvullende verzekering.
Ziekenfondsen
Bij de ziekenfondsen bedroegen de baten f 28,26 (26,08) mld en de lasten f 27,98 (25,84) mld. Het technisch resultaat kwam uit op f 283 (238) mln.
De stijging van baten en lasten is voor een deel terug te voeren op de zelfstandigenmaatregel. Hierdoor nam het aantal ziekenfondsverzekerden in 2000 toe met 3%. Begin dit jaar waren er 10,,322 mln ziekenfondsverzekerden.
Publiekrechtelijk
De publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraars hadden f 2,06 (1,91) mld aan baten, en f 2,06 (1,96) mld aan lasten. Het technisch resultaat verbeterde van f -48 mln naar f -1 mln. Begin dit jaar waren er 782.000 publiekrechtelijke verzekerden.

Reageer op dit artikel