nieuws

TCF op internet als ‘zorgverzekeraar’

Archief

Onder eigen label biedt tussenpersoon TCF op internet een ziektekostenpolis aan van Geové RZG.

TCF, een bedrijf van H. Tolsma in Franeker, biedt op de internetsite www.tcfzorg.nl een ziektekostenpolis aan van Geové RZG. Op de site presenteert het bedrijf zich enerzijds met het logo ‘TCF Zorgverzekeraar’ als risicodrager. Anderzijds laat TCF met de zin ‘De TCF (Geové RZG Zorgverzekeraar) Ziektekostenpolis’ blijken als intermediair op te treden.
Zorgverzekeraar Geové RZG (Amicon Groep) die voor bepaalde doelgroepen (zoals Makro-klanten en sporters) speciale polissen heeft, zegt dat vier tussenpersonen onder eigen label een polis van Geové RZG voeren. Behalve TCF zijn dat: Marsh, Zes (een bedrijf van Gerard Massaar, de vroegere commercieel directeur van Geové RZG) en SAA (het bedrijf waar Geové RZG de administratie van de Makro-polis heeft uitbesteed). Geové RZG zegt desgevraagd er geen moeite mee te hebben dat TCF zich op internet als verzekeraar presenteert.

Reageer op dit artikel