nieuws

Systeemhuizen scoren gemiddeld een zes

Archief

Assurantiekantoren zijn gematigd positief over hun systeemhuizen. De gemiddelde, algemene waardering ligt op een 6,7. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Systeemhuizen onder de loep’ van adviesbureau D&O onder 5.500 assurantiekantoren. Ruim 1.600 assurantiekantoren retourneerden de enquête; een respons van 31%.

Van de grote systeemhuizen (ACT, ASN, Anva en CCS), met een marktaandeel van 10% of meer, scoort Anva het hoogst met het cijfer 7. Bij de kleinere systeemhuizen (Assistent, Online en Cava), wordt Assistent het best gewaardeerd met een 7,4.
Uit het onderzoek blijkt verder dat ACT met 35,3% het grootste marktaandeel heeft, gevolgd door ASN met 20%, Anva met 17,1% en CCS met 13%. De reden voor het aanschaffen van een bepaald pakket is bij de meeste assurantiekantoren niet de prijs, maar de totaliteit van het dienstenpakket dat een systeemhuis aanbiedt. Bij de kleinere systeemhuizen speelt de prijs echter wel een belangrijke rol.
Waardering
De systeemhuizen krijgen van hun gebruikers gemiddeld een 6,7 als algemene waardering. Naast deze algemene waardering is de assurantiekantoren ook gevraagd een cijfer te geven voor verschillende onderdelen van het eigen assurantiepakket.
Daaruit blijkt dat gebruikersvriendelijkheid van het assurantiepakket de hoogste score krijgt, namelijk een 6,8. De hardware-ondersteuning krijgt de laagste waardering, een 5,6. Ook het verzenden en ontvangen van berichten kan slechts op een magere 6 rekenen.
De assurantiekantoren zijn niet te spreken over de koppelingen met offerteprogrammatuur van de verzekeringsmaatschappijen. Ruim 51% geeft aan dat dit ronduit slecht is. Ook de mogelijkheid van koppeling met internet wordt door 58% als slecht gewaardeerd. Hierbij wordt door de onderzoekers opgemerkt dat ruim 70% van de assurantiekantoren heeft aangegeven dat hun pakket niet over deze koppelingsmogelijkeid met internet beschikt.
Ten aanzien van de prijs-/kwaliteitverhouding scoort bij de grotere systeemhuizen, ASN het hoogst met een 6,6. Gevolgd door Anva met een 6,3. ACT en CCS halen de 6 niet. De prijs-/kwaliteitverhouding bij de kleinere systeemhuizen wordt duidelijker hoger gewaardeerd. Assistent scoort hier een 8,6.
Internet
Driekwart van het intermediair verwacht dat systeemhuizen meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden van internet en e-mail. Maar liefst 94% van de assurantiekantoren zegt de beschikking te hebben over een internetaansluiting. Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 51% aangeeft over een eigen internetsite te beschikken. De onderzoekers hebben de indruk dat dit percentage “aan de hoge kant is”.
Automatisering wordt van zeer groot belang geacht voor de eigen bedrijfsprocessen. Men verwacht dat dit de komende drie jaar nog zal toenemen. D&O geeft aan dat dit in lijn is met de hoge respons op het onderzoek en het belang van automatisering voor het intermediaire distributiekanaal.
Het onderzoek, dat in het najaar is uitgevoerd, is een eigen initiatief van D&O. Het bureau wil met het onderzoek het intermediair ondersteunen bij het vergelijken van assurantiepakketten. Aanleiding voor het onderzoek vormden de vele vragen die het adviesbureau over dit onderwerp ontving.
Het onderzoek ‘Systeemhuizen onder de loep’ is voor f 125 (ex btw) te bestellen via telefoonnummer 033-258.04.60.

Reageer op dit artikel