nieuws

Systeemhuis Online koppelt aan DossierNet

Archief

Systeemhuis Online heeft de koppeling met het internetplatform DossierNet van Rien Eyzenga tot stand gebracht.

Online is, na ASN, het tweede systeemhuis dat op deze manier in staat is de polis- en schadegegevens vanuit het systeemhuispakket over te hevelen naar de website van het intermediair.
De koppeling zorgt ervoor dat met eenmalige invoer zowel de eigen administratie als de internetdossiers van klanten wordt bijgewerkt. Het DossierNet-platform maakt het mogelijk dat klanten hun gegevens kunnen aanvullen en muteren, om vervolgens de gemuteerde gegevens automatisch terug te plaatsen in het domein van de tussenpersoon.
Gebruikers van Assis2000 (ASN) en Online kunnen door de koppeling ook gebruik maken van de onlangs geïntroduceerde digitale tekstverwerker op DossierNet waarmee de door de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) vereiste dossiervorming mogelijk wordt.

Reageer op dit artikel