nieuws

Storms verliest hoger beroep in drie kort gedingen IPA

Archief

Programmamaker Pieter Storms (Breekijzer) heeft in hoger beroep bot gevangen in alle drie kort gedingen die in het afgelopen najaar tegen hem waren aangespannen door de hulpverleningsorganisatie Inter Partner Assistance (IPA). Het Amsterdamse gerechtshof vindt dat de president van de rechtbank uitzending van de destijds bij IPA gemaakte beelden terecht heeft verboden.

De raadsman van Storms had zich beroepen op journalistieke grondrechten, onder meer met verwijzing naar art. 7, lid 2 van de Grondwet. Het daarin neergelegde verbod op preventieve censuur zou met zich meebrengen dat een uitzendverbod nimmer kan worden opgelegd, doch dat de rechter uitsluitend achteraf mag beoordelen of uitzending rechtmatig was.
“Die opvatting is onjuist”, aldus het Hof. “Indien de inhoud van de uitzending tevoren voldoende vaststaat (…) en deze inhoud jegens de betrokkene onrechtmatig is, kan onder omstandigheden een verbod op uitzending in een democratische samenleving noodzakelijk zijn. Voor een andersluidende opvatting kan in de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunt worden gevonden.”
Niets te verwijten
Volgens het Hof is niet aannemelijk geworden dat de programmamaker voorafgaand aan de ‘overval’ bij IPA (zie AM 20, pag. 1) bij anderen dan de betrokken familie enig serieus onderzoek naar de gang van zaken bij de repatriëring heeft ingesteld. Feitelijk valt IPA niets te verwijten.
Storms is in alle drie zaken veroordeeld tot betaling van de buitengerechtelijke kosten aan de kant van IPA, in totaal begroot op f 10.575.

Reageer op dit artikel